Chất chống mốc có thuế nhập khẩu 3%

Theo baohaiquan.vn

Trước kiến nghị của Văn phòng đại diện công ty Kemin Industries (Asia) Pte Ltd tại Việt Nam trong việc phân loại mặt hàng chất chống mốc Feed Crub và Feed Crub FS Dry, Tổng cục Hải quan cho biết, 2 mặt hàng trên phù hợp phân loại vào mã số 3808.92.90.

Chất chống nấm mốc phù hợp phân loại vào mã số 3808.92.90 (thuế suất thuế NK 3%). Nguồn: PV.
Chất chống nấm mốc phù hợp phân loại vào mã số 3808.92.90 (thuế suất thuế NK 3%). Nguồn: PV.

Được biết, theo Văn phòng đại diện công ty Kemin Industries (Asia) Pte Ltd tại Việt Nam đề nghị thì mặt hàng chất chống mốc Feed Crub và Feed Crub FS Dry phân loại vào mã số 2915.50.00 căn cứ theo nội dung chú giải 1 Chương 29 Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.

Tuy nhiên, theo phân tích của Tổng cục Hải quan, căn cứ tài liệu kỹ thuật, thành phần của 2 mặt hàng này là Axit propionic, silica và natri clorua thì 2 mặt hàng này bị loại trừ khỏi chương 29, do đó không phù hợp phân loại vào mã 2915.50.00 như đề nghị của Văn phòng đại diện công ty Kemin Industries (Asia) Pte Ltd tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, theo kết quả phân tích về thành phần, công dụng theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thì 2 mặt hàng trên phù hợp phân loại vào “chế phẩm chống nấm mốc” mã số 3808.92.90 (thuế suất thuế NK 3%).