Cần sớm ban hành tiêu chuẩn chế biến bã thạch cao PG làm vật liệu xây dựng

Nguyễn Hiền

Việc sớm ban hành tiêu chuẩn hoặc văn bản chỉ dẫn, cho phép chế biến, sử dụng bã Thạch cao PG làm vật liệu san nền, móng đường giao thông là rất cần thiết, giúp các doanh nghiệp phân bón ổn định sản xuất, hiện thức hoá chủ trương phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Để sử dụng làm vật liệu xây dựng, cụ thể là cốt liệu san lấp, cốt nền đường thì các bã thải này phải được xử lý.
Để sử dụng làm vật liệu xây dựng, cụ thể là cốt liệu san lấp, cốt nền đường thì các bã thải này phải được xử lý.

Theo Vụ trưởng Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), việc nghiên cứu sử dụng bã thải gyps để sử dụng làm vật liệu xây dựng, nhất là cốt liệu trong san lấp mặt bằng, nền đường giao thông là việc làm cấp thiết và là hướng mở quan trọng để giải quyết được lượng bã thải tồn đọng hiện nay, cũng như lượng bã thải phát sinh trong quá trình sản xuất…

Tuy nhiên, để sử dụng làm vật liệu xây dựng, cụ thể là cốt liệu san lấp, cốt nền đường thì các bã thải này phải được xử lý, hình thành quy chuẩn kỹ thuật và ban hành thành tiêu chuẩn kỹ thuật để có thể áp dụng rộng rãi trong thực tế…

Để tăng cường thêm giải pháp tiêu thụ thạch cao, nhằm giảm lượng tồn trữ tại bãi chứa, Công ty Cổ phần DAP- Vinachem đã hợp tác với Viện Vật liệu xây dựng, thực hiện đề tài nghiên cứu chế biến bã thải thạch cao của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem làm vật liệu san nền.

Đến năm 2019, công tác nghiên cứu giai đoạn 1 trong phòng thí nghiệm đã hoàn thành và đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu thông qua báo cáo kết quả của đề tài.

Để các cơ quan quản lý nhà nước có thêm cơ sở ban hành văn bản chấp thuận phương án kỹ thuật “việc sử dụng bã thạch cao PG làm vật liệu san lấp, móng đường giao thông”, từ năm 2021, Công ty đã tiếp tục phối hợp với Viện Vật liệu xây dựng và một số đơn vị có lượng tồn dư thạch cao PG trong nước triển khai thực nghiệm tại hiện trường.

Hiện nay, công tác thi công tại hiện trường đã hoàn thành, đã thực hiện quy trình theo dõi đánh giá cho kết quả tốt.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP –Vinachem đã kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành tiêu chuẩn, hoặc văn bản chỉ dẫn, cho phép chế biến, sử dụng bã thạch cao PG làm vật liệu san nền, móng đường giao thông, đồng thời kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương sử dụng vật liệu có nguồn gốc từ bã thải tro, xỉ, thạch cao góp phần giải quyết lượng tồn dư theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo bà Lưu Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), trong những năm qua, Viện đã phối hợp với Công ty cổ phần DAP-Vinachem Ðình Vũ trong nghiên cứu, sản xuất và xây dựng tiêu chuẩn việc sử dụng bã thải gyps để sản xuất thạch cao PG dùng làm phụ gia xi-măng mang lại hiệu quả trong thực tế.

Viện cũng nghiên cứu tái sử dụng thạch cao PG để làm vật liệu san lấp và làm đường. Ðến nay, kết quả thử nghiệm được đánh giá là thành công khi thạch cao PG được xử lý đúng quy trình, quy phạm hoàn toàn có thể sử dụng được làm vật liệu san lấp và móng đường giao thông.

Phó Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng cũng hy vọng trong thời gian tới, thạch cao PG cũng sẽ được sử dụng nhiều hơn nữa trong các công trình xây dựng…