Thông tư 138/2016/TT-BTC:

Chế độ, mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài


Ngày 16/9/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 138/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư số 164/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 138/2016/TT-BTC.