Chính phủ yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu - chi ngân sách

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Nhận định tình hình kinh tế - xã hội trong quý II vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2014 của Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Điều hành thu- chi theo dự toán

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, thách thức, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá và kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước, thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định, đúng chính sách, đúng chế độ.

Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2014 để đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được kịp thời, hiệu quả.

Về  đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2013 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014; đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013 và triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Giao Bộ Kế hoạch và  Đầu tư tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013 và triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013 và triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, trong đó đề xuất phương án xử lý cân đối thu chi ngân sách năm 2013 phù hợp với mức bội chi đã báo cáo Quốc hội để giải quyết cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết phát sinh, báo cáo Thủ tướng trước khi trình Quốc hội theo quy định.

Về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012, Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII.

Linh hoạt các chính sách tiền tệ

Trong quý II, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ bảo đảm sự ổn định của thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường vàng, tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát; triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh gắn với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng. Bên cạnh đó, nghiên cứu điều chỉnh giảm lãi suất các khoản vay cũ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả vai trò của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam để xử lý nợ xấu. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu toàn diện các tổ chức tín dụng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương nghiên cứu việc xử lý vốn cho các địa phương thực hiện di dân tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở tránh lũ khu vực miền Trung; phối hợp với các bộ liên quan xử lý kinh phí giải phóng mặt bằng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết của Chính phủ cũng yêu cầu: Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan thúc đẩy, đàm phán để sớm ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA); Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA); Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga - Belarus- Kazakhstan.

Để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Xây dựng kế hoạch cụ thể về diện tích chuyển đổi cây trồng có hiệu quả cao. Theo dõi sát tình hình dịch cúm gia cầm để có biện pháp ngăn chặn, khống chế, dập dịch. Bộ Y tế chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình phòng, chống lao quốc gia, triển khai cấp phát thuốc điều trị miễn phí cho các bệnh nhân lao tại cộng đồng; phối hợp với Bộ Tài chính để bố trí kinh phí thực hiện.

Nghị quyết nêu rõ: Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế theo lĩnh vực được phân công, trong đó, về tái cơ cấu doanh nghiệp cần tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; về tái cơ cấu đầu tư công, tập trung thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là đầu tư nước ngoài, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để cải thiện môi trường đầu tư.

Chính phủ thống nhất đánh giá, tình hình kinh tế- xã hội quý I/2014 có nhiều chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi để phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP quý I ước đạt 4,96%, cao hơn cùng kỳ hai năm trước; lạm phát tiếp tục được kiềm chế ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,44% là mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giảm; tỷ  giá và thị trường vàng ổn định; dự trữ ngoại hối quốc gia tiếp tục tăng cao. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng khá. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tăng…

Thu chi ngân sách đạt khá so dự toán và cùng kỳ năm trước. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả.