Tỉnh Cà Mau:

Chính sách giảm thuế kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp

Hồng Nhung (Th)

Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Cà Mau 9 tháng năm 2021 có trên 375 doanh nghiệp (DN) nghỉ kinh doanh và 189 DN ngưng, tạm ngưng kinh doanh. Nghị định số 92/2021 quy định chi tiết về miễn, giảm thuế chịu tác động của dịch COVID-19, vừa được ban hành, kịp thời giúp DN vượt qua khó khăn trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Giảm thuế giá trị gia tăng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy khôi phục và phát triển kinh tế. Ảnh: HN
Giảm thuế giá trị gia tăng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy khôi phục và phát triển kinh tế. Ảnh: HN

Theo quy định của Nghị định 92/2021, DN và người nộp thuế (NNT) sẽ được giảm, miễn nhiều loại thuế quan trọng, bao gồm: giảm thuế thu nhập DN (TNDN); giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với DN, tổ chức. Ðặc biệt, miễn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và miễn tiền chậm nộp.

Ông Ðặng Văn Ðiền - Phó trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT, Cục Thuế tỉnh Cà Mau cho biết: DN, tổ chức còn được giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với hàng hoá, dịch vụ. Trong đó bao gồm: dịch vụ vận tải; dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch; các sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí (trong đó hàng hoá, dịch vụ không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hoá, dịch vụ sản xuất kinh doanh theo hình thức trực tuyến).

Trong đó, đối với chính sách giảm thuế TNDN, theo nghị định, DN được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 đối với trường hợp thuộc đối tượng được giảm có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019.

Tuy nhiên, không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp DN mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

Miễn thuế suất đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Nghị định 92/2021 miễn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đối tượng là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, hình thức khai thuế, nộp thuế, có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021.

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn số thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021. Tuy nhiên, không áp dụng việc miễn thuế quy định tại khoản này đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

Ông Ðặng Văn Ðiền cho biết thêm, đối với quy định này, các trường hợp đã nộp số thuế phát sinh phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV/2021 sẽ được cơ quan thuế xử lý bù trừ số tiền thuế nộp thừa với các khoản nợ hoặc khoản phát sinh của các kỳ tiếp theo và xử lý hoàn nộp thừa (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ngoài ra, Nghị định số 92/2021 còn miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với NNT là DN, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020.

Theo đó, cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế quản lý khoản thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ căn cứ dữ liệu quản lý thuế, xác định số tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, năm 2021 của NNT để ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2021.