Chính sách thuế đối với các khoản chi dành cho chuyên gia nước ngoài về phép

Theo mof.gov.vn

Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa có Công văn số 18791/CT-TTHT ngày 06/11/2017 trả lời Công ty TNHH Synthite Việt Nam về những băn khoăn liên quan đến chính sách thuế đối với khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi, chi phí đi lại, ăn uống cho chuyên gia nước ngoài về phép.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cục Thuế Bình Dương cho biết, căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính, không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau: Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần. Căn cứ xác định khoản tiền mua vé máy bay là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia nơi gia đình người nước ngoài sinh sống và ngược lại; khoản tiền thanh toán vé máy bay từ quốc gia nơi người Việt Nam đang làm việc về Việt Nam và ngược lại.

Ngoài ra, theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, thì trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT... Trong khi đó, các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Synthite Việt Nam để phục vụ cho hoạt động kinh doanh có mời một số chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc và theo thỏa thuận tại hợp đồng của Công ty TNHH Synthite Việt Nam phải thanh toán chi phí về nước thăm gia đình mỗi năm 4 lần, bao gồm chi phí tiền vé máy bay, chi phí đi lại, ăn, uống… thì về thuế TNCN, khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi cho chuyên gia nước ngoài về phép 1 lần/1 năm không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài. 

Đối với khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi cho chuyên gia nước ngoài về phép  vượt quá 1 lần/1 năm và chi phí đi lại, ăn uống phục vụ chuyên gia nước ngoài về phép thì được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài. Về thuế TNDN, khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi, chi phí đi lại, ăn uống phục vụ chuyên gia nước ngoài về phép do Công ty TNHH Synthite Việt Nam chi trả quy định trong hợp đồng, phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Về khấu trừ thuế TNCN, căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Như vậy, trường hợp Công ty TNHH Synthite Việt Nam có trả tiền công cho người lao động không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư  số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động.

Về ưu đãi thuế TNDN, để có cơ sở trả lời theo đúng chính sách, Cục Thuế Bình Dương đề nghị Công ty cung cấp toàn bộ giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư và gửi về Cục Thuế tỉnh Bình Dương để xem xét, trả lời./.