VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân - những điều cần biết

Cục Thuế Hà Nội dựng nhà bạt phục vụ các doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân - những điều cần biết

Tháng 3 hàng năm là “mùa quyết toán thuế”, ngành Thuế cả nước đang tích cực hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán. Nhiều địa phương lớn có số lượng người nộp thuế đã tổ chức các hoạt động như “Tuần hỗ trợ”, “Tháng quyết toán”. Ngành Thuế nỗ lực trong mùa quyết toán.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ thuế ngày càng thực chất

Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế theo cấp độ tuân thủ

Cục Thuế TP. Đà Nẵng: Tạo niềm tin từ cải cách thủ tục hành chính thuế

Thêm nhiều giải pháp về thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Nhiều chính sách thuế tiếp sức cho doanh nghiệp

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Mùa quyết toán thuế (QTT) đang đến, một số cá nhân và tổ chức vẫn còn băn khoăn và lúng túng trong quá trình thực hiện việc QTT thu nhập cá nhân (TNCN) hàng năm. Do đó, trước thời điểm QTT năm nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổng hợp hướng dẫn và một số vấn đề NNT cần lưu ý về chủ đề này.

Thời hạn và hình thức quyết toán thuế

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31/3, nên vào những ngày cuối tháng 3, lượng người đổ dồn đi nộp hồ sơ quyết toán thuế thường rất lớn, dễ dẫn đến tình trạng quá tải, phải xếp hàng chờ lâu. Do đó cá nhân nên tiến hành nộp hồ sơ sớm ngay khi có đầy đủ hồ sơ (khoảng tầm cuối tháng 2, đầu tháng 3).

Đối với trường hợp có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn, cá nhân có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào trong năm (kể cả sau 31/3/2017) mà không bị phạt. Do đó cá nhân nên tránh nộp hồ sơ vào khoảng thời gian cuối tháng 3.

Những cá nhân nào không cần phải quyết toán thuế là: Cá nhân không phát sinh số thuế phải nộp thêm. Cá nhân có số thuế nộp thừa nhưng không có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau. Riêng với các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh đã nộp thuế TNCN theo hình thức khoán và nộp theo từng lần phát sinh sẽ không phải quyết toán thuế đối với thu nhập từ kinh doanh.

Những cá nhân được phép ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay là: Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế (kể cả khi không làm đủ 12 tháng trong năm), kể cả trường hợp cá nhân đồng thời có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%. Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% và không có yêu cầu QTT đối với thu nhập vãng lai. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì sẽ phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Những người phải tự thực hiện quyết toán là: Cá nhân thuộc các trường hợp được ủy quyền nhưng đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế (trừ trường hợp chứng từ khấu trừ thuế đã bị thu hồi và hủy). Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 3 tháng trở lên tại 1 người sử dụng lao động (NSDLĐ), đồng thời có thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/tháng hoặc chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ); cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại 2 đơn vị trở lên trong năm.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (hình thành sau khi tổ chức lại), nếu trong năm người lao động (NLĐ) không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì vẫn được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức mới.

Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được ủy quyền quyết toán thuế.

Với cá nhân trong năm làm ở 2 cơ quan khác nhau không thuộc 2 trường hợp nêu trên thì phải tự thực hiện quyết toán thuế.

Lưu ý về hồ sơ

Đối với trường hợp cá nhân không có chứng từ khấu trừ thuế TNCN: Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế sẽ xem xét xử lý hồ sơ mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế (NNT) có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của NNT.

Trường hợp NNT bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho người nộp thuế) thì NNT có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập).

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Nộp tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập (cục hoặc chi cục thuế), đó là: Các cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân trong năm có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng (vẫn đang làm tại thời điểm quyết toán) có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì nộp hồ sơ QTT tại cục thuế đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Nộp tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) là: Các cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào. Cá nhân không ký HĐLĐ, hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%. Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào. Cá nhân trong năm có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân

Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện QTT tại cơ quan thuế nơi cư trú thì được lựa chọn một nơi cư trú để QTT.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM