Chuẩn bị IPO hơn 468 triệu cổ phần Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

PV.

Ngày 31/1/2018 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 468 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 14.400 đồng/cổ phần.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) được thành lập năm 2007, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ, với 5 đơn vị thành viên  gồm: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý dự án PMC1, PMC2, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam, CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí (PV Power Land).

Tên tuổi của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam gắn liền với các công trình như Nhà máy thủy điện Hủy Na, Thủy điện ĐakĐrinh, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1&2, Cà  Mau 1&2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng, Nhà máy Phong điện Phú Quý.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam hiện quản lý 6 công ty con, 3 công ty liên kết và 8 công ty đầu tư tài chính dài hạn, trong đó PV Power chủ yếu góp vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện (95%), 5% vốn đầu tư còn lại cho các đơn vị tư vấn, kỹ thuật điện và một số lĩnh vực khác.

Giá trị phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại ngày 31/3/2015 đạt hơn 23.418 tỷ đồng. 

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang quản lý và sử dụng 03 lô đất trên tổng diện tích hơn 1,9 triệu m2, trong đó có lô đất tại Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau 605.318 m2, Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 335.653 m2 và Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh 979.906 m2.

Doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty đến chủ yếu từ mảng hoạt động bán điện, chiếm trên 99% tổng doanh thu. Tỷ lệ sản lượng điện sản xuất của Công ty so với cả nước chiếm khoảng 12-14%.

Doanh thu và lợi nhuận của công ty mẹ giai đoạn 2014 - 2016

Chỉ tiêu

2014

2015

2016

Tổng giá trị tài sản (tỷ đồng)

26.930

50.277

48.590

Doanh thu (tỷ đồng)

16.837

15.524

19.046

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

1.233

2.141

939

Tỷ suất LNST/vốn CSH (%)

8,95

11,74

4,15

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2014, 2015, 2016 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

 

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của công ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2018-2020

Chỉ tiêu

2018

2019

2020

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

25.756

34.192

41.268

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

2.231

2.720

3.458

Tỷ lệ LNST/Vốn CSH (%)

8,7

9,6

10,9

Tỷ lệ trả cổ tức (%)

6

6

6

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 23.418 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 1.194 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ. 2,7 triệu cổ phần (tương đương 0,118% vốn điều lệ) dành để bán cho cán bộ công nhân viên. 676,3 triệu cổ phần (tương đương 28,882% vốn điều lệ) bán cho cổ đông chiến lược và 468,3 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua Sở GDCK Hà Nội.