Có 52 tiêu chuẩn quốc gia dành cho xe điện và trạm sạc

Nguyễn Hiền

Trong các TCVN hiện có 52 TCVN cho xe điện và trạm sạc và thiết bị liên quan. Trong bối cảnh số lượng xe điện ngày càng phát triển, nhu cầu hoàn thiện hệ thống TCVN về xe điện, trạm sạc xe điện là rất lớn.

Phải có hệ thống các TCVN đầy đủ, hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn trong khu vực và trên thế giới.
Phải có hệ thống các TCVN đầy đủ, hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn trong khu vực và trên thế giới.

Tính đến nay, tổng số TCVN đang áp dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ và trạm sạc xe điện là gần 280 TCVN: ô tô có 140 TCVN; mô tô, xe máy có 100 TCVN; xe đạp có 18 TCVN; trạm sạc và thiết bị liên quan 19 TCVN.

Trong các TCVN trên có 52 TCVN cho xe điện và trạm sạc và thiết bị liên quan. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng thời gian qua, việc xây dựng các tiêu chuẩn vẫn tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Một số nội dung TCVN chưa đề cập đến, chưa đảm bảo được các yêu cầu phát sinh, thay đổi lớn trong thời gian gần đây.

Về hệ thống quy chuẩn kỹ thuật (QCVN), hiện chỉ có 5 QCVN dành riêng cho xe điện, gồm: QCVN 68/2013/BGTVT và Sửa đổi 1:2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện: QCVN 75:2019/BGTVT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Động cơ sử dụng cho xe đạp điện; QCVN 76: 2019/BGTVT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện; QCVN 90: 2019/BGTVT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện; QCVN 91: 2019/BGTVT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện.

Trong đó, các QCVN chưa bao quát hết vấn đề về chất lượng, an toàn phương tiện cho người sử dụng xe mô tô, xe gắn máy và xe điện. Bên cạnh đó, trong thời gian tới sẽ có một số nhà máy sản xuất xe buýt, xe con chạy điện nhưng hiện tại chưa có QCVN nào cụ thể cho các dòng xe này.

Được biết, danh mục các nhóm TCVN (dự kiến) xây dựng năm 2023-2025 về xe điện, trạm sạc xe điện bao gồm: phích cắm, bộ nối (đầu sạc); bộ sạc không dây; dây và cáp điện; thiết bị bảo vệ cá nhân (thiết bị dòng dư); thiết bị đo đếm điện năng để hỗ trợ tính phí; tương thích điện từ; phương tiện giao thông đường bộ - động cơ điện của xe điện; phương tiện giao thông đường bộ - hệ thống truyền dẫn điện của xe điện.

Trước yêu cầu thực tiễn phát triển xe điện, đòi hỏi phải có hệ thống các TCVN đầy đủ, hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn trong khu vực và trên thế giới.