VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bổ sung 48,4 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương trang bị phòng xét nghiệm Covid-19 lưu động

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bổ sung 48,4 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương trang bị phòng xét nghiệm Covid-19 lưu động

Tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 3/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để trang bị phòng xét nghiệm lưu động.

Thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo bảo hiểm y tế

Quỹ vaccine phòng Covid-19 cần sự tham gia ủng hộ của nhiều thành phần kinh tế

Đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 48,4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để mua 05 xe xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 5538/BTC-HCSN ngày 27/5/2021.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm về kiểm định chất lượng Phòng xét nghiệm container lưu động đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chuyên môn, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Bộ Y tế thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg, việc điều chuyển xe xét nghiệm lưu động cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an (nếu cần thiết) thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch. Các Bộ: Tài chính, Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM