Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp thu về 63 tỷ đồng


Đó là số liệu được Bộ Tài chính cung cấp tại cáo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách tháng 4 năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Bộ Tài chính cho biết, công tác cổ phần hóa cho biết, trong tháng 4/2017, đã có 02 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, bao gồm: Công ty TNHH MTV dệt may 7 thuộc Công ty TNHH MTV Đông Hải/QK7 và Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong 04 tháng đầu năm 2017, đã có 09 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị thực tế là 2.468  tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 564 tỷ đồng; vốn điều lệ của 09 doanh nghiệp là 878,5 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 412,9 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 347,3 tỷ đồng, bán cho người lao động 14,3 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 9,3 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 94,4 tỷ đồng.

Về thoái vốn, trong tháng 4/2017, các đơn vị đã thoái được 29 tỷ đồng, thu về 63 tỷ đồng. Lũy kế 04 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.101 tỷ đồng, trong đó SCIC đã bán vốn tại 16 doanh nghiệp với giá trị là 1.353 tỷ đồng, thu về 12.190 tỷ đồng.