Công bố báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện TTHC qua NSW


Tổng cục Hải quan vừa phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI) công bố báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp (DN) và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Thứ trưởng Vũ Thị Mai tham gia chủ trì hội nghị Công bố Báo cáo “Đánh giá mức độ hài lòng của DN và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua NSW”. Nguồn: chinhphu.vn
Thứ trưởng Vũ Thị Mai tham gia chủ trì hội nghị Công bố Báo cáo “Đánh giá mức độ hài lòng của DN và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua NSW”. Nguồn: chinhphu.vn

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, Báo cáo được tổng hợp ý kiến của gần 3.100 DN đối với 12 thủ tục hành chính, dịch vụ công có tần suất thực hiện nhiều nhất trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 5 bộ, gồm: Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế. Theo VCCI, Cổng thông tin một cửa quốc gia đóng vai trò là cơ chế một cửa cho các thủ tục thông quan và dự kiến sẽ đơn giản hóa các thủ tục hành chính xuất nhập khẩu theo thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế.

Kết quả khảo sát cho thấy, đa số các chức năng cơ bản trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hoạt động tốt. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá dễ/tương đối dễ thực hiện đối với các tính năng cơ bản như “tạo tài khoản và đăng nhập”, “xem hồ sơ” lần lượt là 95% và 93%.

Các phân tích và khuyến nghị từ báo cáo khảo sát được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các hành động cải cách thực chất từ các bộ, ngành hiện đang xử lý thủ tục hành chính trên NSW thông qua cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả tổng thể.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, báo cáo kết quả khảo sát đã phân tích các ưu, nhược điểm của NSW, nêu ra các tồn tại, vướng mắc trong khâu thực hiện thủ tục của từng bộ, ngành liên quan, từ đó đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quy trình thủ tục, phương pháp thực hiện để tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu của cộng đồng DN cũng như trong thời gian tới.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định, với mong muốn tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng DN, trong thời gian tới, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính và hiện đại hóa các khâu thực hiện thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng DN trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất khẩu.

Bộ Tài chính sẽ tập trung xây dựng và ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018–2020 để trình Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh triển khai NSW theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg, Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1254/QĐ-TTg và theo đề nghị của các bộ, ngành.

Đồng thời, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tiếp tục triển khai Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 về thực hiện thủ tục hành chính theo NSW, ASW và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ khẩn trương xây dựng Nghị định quy định thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin theo NSW; xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung; chuẩn bị xây dựng Kế hoạch triển khai NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2021–2025.

Các DN được khảo sát cũng cho rằng, về cơ bản việc triển khai NSW đã mang lại những thay đổi tích cực về thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho DN.