Công bố thông tin không đúng thời hạn, hai cá nhân bị phạt 40 triệu đồng

PV.

Trong cùng một ngày, 2 cá nhân đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với tổng số tiền 40 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 23/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 214QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Kiên (TP. Hà Nội).

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt ông Trịnh Kiên với số tiền 25 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, ông Trịnh Kiên đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, ngày 19/2/2021, ông Kiên đã mua 2.500 cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán: NVT).

Giao dịch này đã làm tăng số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu từ 4.523.000 cổ phiếu (4,99%) lên 4.525.500 cổ phiếu (5%) có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay. Tuy nhiên, đến ngày 21/5/2021, ông Kiên mới công bố thông tin và báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 215/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nông Văn Lạc – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng (mã chứng khoán: CBS).

Theo đó, ông Nông Văn Lạc bị xử phạt với số tiền 15 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Cụ thể, ông Nông Văn Lạc đã đăng ký mua 30.000 cổ phiếu CBS từ ngày 06/6/2018 đến ngày 15/6/2018 và đã thực hiện giao dịch mua 8.500 cổ phiếu CBS trong thời gian nêu trên. Tuy nhiên, đến ngày 28/6/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Nông Văn Lạc.