Cục Hải quan Kiên Giang: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

PV.

Năm 2015 khép lại, Cục Hải quan Kiên Giang đã đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Với kết quả thu ngân sách vượt 30% kế hoạch là nền tảng để Cục Hải quan Kiên Giang vững tin bước vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016...

Theo báo cáo của Cục Hải quan Kiên Giang, năm 2015 lãnh đạo Cục đã tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu trên giao.

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và kiểm tra sau thông quan, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, chính trị của địa phương;

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Đặc biệt, trong năm qua, Cục Hải quan Kiên Giang đã thực hiện tốt việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư 39/2015/TT-BTC về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Đồng thời, Cục đã tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện những hành vi gian lận thương mại, lợi dụng cơ chế chính sách; tăng hình thức, mức độ kiểm tra đối với mặt hàng nhập khẩu, xuất khẩu có độ rủi ro cao để đảm bảo yêu cầu quản lý.

Trong đó, xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát hàng hóa đặc thù xuất khẩu (mặt hàng hải sản tươi sống thu gom xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Cảng Hòn chông);

Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát mặt hàng cát nhiễm mặn xuất khẩu (tại Chi cục Hải quan Phú Quốc); cấp danh mục hàng hóa miễn thuế cho: Tâp đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Kiên Giang), thiết bị y tế của Sở Y tế Kiên Giang, Công ty Cổ phần Vinpearl Phú Quốc, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang, Công ty Mặt trời Phú Quốc, Công ty Du lịch Xanh Phú Quốc; triển khai cửa hàng miễn thuế và quầy hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh tại Sân bay Quốc tế Phú Quốc.

Ngay từ đầu năm, Cục Hải quan đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp: Tăng cường kiểm soát giá nhập khẩu đối với các mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch lớn, thuế suất cao; tăng cường kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế...

Nhờ đó đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong năm qua, Cục Hải quan Kiên Giang đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 3.101 lượt phương tiện, tăng 28,5% so cùng kỳ năm 2014; tổng số tờ khai đã đăng ký làm thủ tục là 2.976 tờ khai, tăng 33,9% so cùng kỳ năm 2014.

Tổng kim ngạch XNK thuộc Cục thực hiện đạt 111.822.287 USD, tăng 3% so cùng kỳ năm 2014; năm 2015 chỉ tiêu thu ngân sách cấp trên giao là 83 tỉ và chỉ tiêu phấn đấu là 100 tỉ.

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, công tác cải cách thủ tục hành chính cũng là một điểm sảng của Hải quan Kiên Giang. Cục đã thực hiện rà soát thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào những thủ tục hành chính Cục Hải quan Kiên Giang đang thực hiện; cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính do Bộ Tài chính ban hành.

Cục Hải quan Kiên Giang đã cập nhật 224 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan (cấp Tổng cục 37 thủ tục; cấp Cục 34 thủ tục; cấp Chi cục 153 thủ tục), trong đó thực hiện cập nhật Số thủ tục hành chính đang thực hiện tại Cục Hải quan Kiên Giang gồm: cấp Cục là 04 thủ tục, cấp Chi cục 52 thủ tục.

Các thủ tục được niêm yết công khai, đầy đủ tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh và các chi cục Hải quan cửa khẩu, đồng thời tại các điểm làm thủ tục đều có tổ giải quyết vướng mắc để tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, phản ánh và giải quyết các vướng mắc của cá nhân, tổ chức.

Đồng thời, duy trì đường dây nóng để kịp thời giải quyết vướng mắc về thủ tục hải quan và tiếp nhận phản ánh của người dân về những tiêu cực của công chức hải quan trong thực thi công vụ; tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 và ký kết đối tác Hải quan – Doanh nghiệp.

Ngoài các nội dung triển khai thực hiện, Cục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nghiệp vụ hải quan về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mai, công tác kiểm tra sau thông quan, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS hoạt động ổn định, đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống theo đúng lộ trình.

Hiện tổng số doanh nghiệp tham gia thực hiện Hệ thống VNACCS/VCIS trên địa bàn đạt 84 doanh nghiệp với gần 3000 tờ khai được thông quan.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về thu nộp ngân sách, đó là: 108.315.662.279 đồng, đạt 130,5% so với kế hoạch trên giao (83 tỉ) tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2014 và đạt 108,3% so với chỉ tiêu phấn đấu (100 tỉ).

Ghi nhận những kết quả của Cục Hải quan Kiên Giang đạt được trong năm 2015, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình chỉ đạo: Năm 2016 với chỉ tiêu thu nộp ngân sách được giao năm là 120 tỷ.

Đây là chỉ tiêu hết sức quan trọng mà Cục Hải quan Kiên Giang cần tập trung đồng bộ các giải pháp để đạt được, đó là: Tiếp tục triển khai cụ thể hóa Luật Hải quan 2014 đến toàn thể cán bộ, công chức và các doanh nghiệp, nhân dân để hiểu, biết thực hiện, xem đây thực sự là công cụ quản lý hiệu quả đối với hoạt động hải quan;

Tiếp tục vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực của công tác quản lý nhà nước về hải quan;

Chú trọng đào tạo cán bộ, công chức về nghiệp vụ để nắm vững và thông thạo quy trình, nắm vững chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp và người dân được nhanh chóng, kịp thời, triệt để, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết đúng thời hạn;

Thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của Ngành Hải quan, xây dựng môi trường giao tiếp, đối thoại tin cậy giữa Hải quan và doanh nghiệp; tiếp tục xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan Kiên Giang giai đoạn 2016 – 2020.