Cục Quản lý giá, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính có tân lãnh đạo

PV.

Ngày 20/9/2022, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý giá và Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa ông Nguyễn Minh Tiến giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý giá.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa ông Nguyễn Minh Tiến giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý giá.

Thay mặt tập thể Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Tiến - Vụ trưởng Vụ Thi đua - khen thưởng, giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý giá và ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng phòng Phòng Giá hàng nông, lâm, thủy sản - Cục Quản lý giá giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ kể từ ngày 16/9/2022.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn chúc mừng tân Cục trưởng Cục Quản lý giá và Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã được Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ cương vị mới.

Giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng Cục Quản lý giá, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đề nghị ông Nguyễn Minh Tiến tiếp tục phát huy tinh thần cầu thị, nâng cao năng lực chuyên môn, tích cực phát huy kinh nghiệm công tác để tổ chức điều hành đơn vị; phối hợp tốt giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính trong quá trình triển khai nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cũng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cũng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý giá rà soát, củng cố, tăng cường và kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp phòng; toàn thể cán bộ, công chức của Cục cần trau dồi kiến thức trên tinh thần đổi mới tư duy, tăng cường công tác quản lý giám sát về giá. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị cán bộ, công chức của Cục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng với Lãnh đạo Cục vượt qua khó khăn thách thức, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn yêu cầu ông Nguyễn Xuân Trường phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần học hỏi, nâng cao năng lực trình độ; xây dựng khối đoàn kết; bồi dưỡng cán bộ công chức trong đơn vị; đổi mới công tác, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức cán bộ... để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ Tài chính.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, tân Cục trưởng Cục Quản lý giá và tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cảm ơn sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm cương vị mới. Hai tân lãnh đạo hứa sẽ quyết tâm nỗ lực cùng tập thể đơn vị làm tốt nhất nhiệm vụ được giao.