Cục Thuế Hà Nội tăng cường quản lý tới từng đối tượng người nộp thuế

Thùy Linh

Cục Thuế Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh dự báo công tác thu sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cục Thuế Hà Nội sẽ phải tiếp tục quyết tâm cao độ triển khai đầy đủ, kịp thời các nhóm giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Ảnh Thuỳ Linh.
Cục Thuế Hà Nội sẽ phải tiếp tục quyết tâm cao độ triển khai đầy đủ, kịp thời các nhóm giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Ảnh Thuỳ Linh.

Năm 2023, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước toàn TP. Hà Nội được giao 325.902 tỷ đồng, trong đó Cục Thuế Hà Nội phải thực hiện nhiệm vụ thu tối thiểu 193.880 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới có nhiều khó khăn, lũy kế 4 tháng 2023, Cục Thuế Hà Nội ước thực hiện thu 92.004 tỷ đồng, bằng 47,4% nhiệm vụ năm, tăng 18,2% so cùng kỳ.

Kết quả thu nêu trên tuy đạt khá nhưng qua phân tích kỹ các yếu tố tác động cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Cục Thuế Hà Nội nhận định và dự báo công tác thu ngân sách trong những tháng sắp tới sẽ gặp nhiều thách thức.

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố cũng có những khó khăn như: Chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 0,8%, chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp giảm 9,3% so với cùng kỳ; nhiều ngành sản xuất có chỉ số tiêu thụ giảm như dệt may, máy móc, thiết bị...

Bên cạnh đó, trong 4 tháng đầu năm, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Điều này được phản ánh qua các con số: số doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm nghỉ, ngừng hoạt động nhiều hơn so với số doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới; tổng doanh thu và số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của doanh nghiệp trên địa bàn tăng rất thấp so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, các chính sách miễn, giảm thuế, tiền thuê đất sắp tới cũng sẽ tác động giảm thu trực tiếp vào tổng thu ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh như vậy, để có thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu được giao, Cục Thuế Hà Nội sẽ phải tiếp tục quyết tâm cao độ triển khai đầy đủ, kịp thời các nhóm giải pháp đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua cũng như nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, sẽ triển khai có hiệu quả chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ tài chính, Tổng cục Thuế và Thành phố bao gồm các gói hỗ trợ và giải pháp điều hành. Đây là liều thuốc bổ hỗ trợ đáng kể về nguồn vốn với doanh nghiệp để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước.

Theo Cục Thuế Hà Nội, bài học kinh nghiệm ở đây là truyền tải thông tin phải kịp thời, đến đầy đủ các đối tượng được biết và thụ hưởng chính sách (qua website, email, điện thoại đến từng doanh nghiệp, người nộp thuế). Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế với quy mô rộng thống qua các hình thức trực tuyến dựa trên nền tảng số

Đồng thời theo dõi, thường xuyên cập nhật, đánh giá chính xác tác động của việc triển khai các giải pháp miễn, giảm, gia hạn, hỗ trợ từ Trung ương cũng như lộ trình áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đến thu ngân sách nhà nước (giảm thu trực tiếp – tác động hỗ trợ phục hồi, tăng thu gián tiếp; tác động đến thu hút đầu tư nước ngoài...).

Một giải pháp khác đó là tăng cường quản lý từng đối tượng. Xác định quản lý đối tượng là cơ sở quan trọng hàng đầu của công tác quản lý thuế, Cục Thuế Hà Nội đã và đang tiếp tục triển khai quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế (bao gồm cả doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân) trên cơ sở nắm bắt, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin định danh, thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát chặt chẽ tình hình kê khai, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Thời gian tới, Cục Thuế Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh thanh - kiểm tra, chống thất thu thuế; triển khai thu hồi, xử lý nợ hiệu quả; đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và thường xuyên quán triệt, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật.