Cục Thuế Hà Nội: Tích cực triển khai Luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế

Nhật Nam

(Tài chính) Để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nắm bắt kịp thời với những sửa đổi, bổ sung các luật thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, nhằm đảm bảo người nộp thuế trên địa bàn nắm bắt và áp dụng đầy đủ các quy định mới của các luật thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Chủ động có kế hoạch triển khai ngay sau khi Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có công văn về kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các luật thuế, Cục Thuế Hà Nội đã có nhiều văn bản để quyết liệt triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế.

Cụ thể, ngày 4/12, Cục đã có công văn báo cáo UBND TP. Hà Nội về kế hoạch thực hiện trên địa bàn, đồng thời xây dựng ngay dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan phối hợp cùng cơ quan thuế tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ những quy định mới.

Tiếp đến, ngày 5/12, Cục có công văn đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo ban tuyên giáo các quận huyện, thị xã và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn phối hợp cùng ngành Thuế Thủ đô tổ chức tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế…

Bên cạnh đó, Cục đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn tuyên truyền theo cả chiều rộng và chiền sâu các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế. Theo đó, Cục Thuế đã chỉ đạo các Chi cục thuế kết nối với các hiệp hội, ngành hàng, các ban quản lý chợ để phổ biến cho người nộp thuế, đặc biệt là các hội kinh doanh các quy định mới về thuế, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Cùng với đó, Cục Thuế Hà Nội đã thành lập hệ thống Tổ triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế tại cơ quan thuế các cấp; ban hành công văn hướng dẫn việc thực hiện chi tiết theo từng vấn đề, lĩnh vực; tiến hành nâng cấp phần mềm ứng dụng quản lý; đồng thời tổ chức nhiều hình thức truyền tải nội dung chính sách thuế mới tới toàn thể cán bộ công chức. 

Đặc biệt, để đạt hiệu quả tuyên truyền về Luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế, Cục đã gửi nội dung thư điện tử trực tiếp tới hơn 100.000 doanh nghiệp đã đăng ký kê khai qua mạng, nhờ đó đã giúp việc cập nhật chính sách thuế mới của hơn 90% DN đang hoạt động trên địa bàn được nhanh chóng, kịp thời…

Quan trọng là Cục Thuế đã lên kế hoạch kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc triển khai Luật sửa đổi bổ sung các luật thuế đạt hiệu quả cao, tiếp tục tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước./.