Cục Thuế Quảng Nam đã giải quyết hoàn hơn 1.000 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp

PV.

Theo thống kê của Cục Thuế Quảng Nam, tính đến hết tháng 7/2023, Cục Thuế đã giải quyết 145 hồ sơ hoàn thuế với số tiền thuế được hoàn là 1.022 tỷ đồng.

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, 100% hồ sơ hoàn thuế được Cục Thuế giải quyết đúng quy định, không có hồ sơ chậm trễ kéo dài, qua đó giúp doanh nghiệp có dòng vốn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, đối với hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau là 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ có thông báo cho doanh nghiệp về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Đến nay, Cục Thuế đã ban hành 126 quyết định hoàn thuế hơn 646 tỷ đồng đảm bảo đúng quy định. Trong đó, có 94/126 hồ sơ được giải quyết hoàn trong vòng 5 ngày làm việc (sớm 1 ngày so quy định) chiếm tỷ lệ 75%.

Đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau, thời hạn quy định là 40 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ, đảm bảo đúng quy định về thủ tục, đủ điều kiện hoàn thuế, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, xác minh và có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ hoàn thuế. Trong 7 tháng năm 2023, Cục Thuế đã giải quyết 19 hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau với số tiền hoàn 376,5 tỷ đồng. Trong đó, có 11/19 hồ sơ giải quyết trong vòng 35 ngày (chiếm tỷ lệ 58%)

Đáng chú ý, để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật trong hoàn thuế, Cục Thuế đã tăng cường thanh tra những hồ sơ mà người nộp thuế kinh doanh mặt hàng có yếu tố rủi ro, như xuất khẩu nông lâm, thủy hải hải sản, linh kiện điện tử, gỗ, dăm gỗ…

Đồng thời, thanh kiểm tra các doanh nghiệp, người nộp thuế có dấu hiệu nghi vấn sai phạm, nhất là trường hợp có doanh thu tăng đột biến; hoàn thuế xuất khẩu với số thuế lớn, nhưng không tương xứng với năng lực sản xuất kinh doanh; hoàn thuế đối với dự án đầu tư mới, doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ, nhưng vẫn mở rộng đầu tư; các trường hợp có số thuế âm liên tục trong nhiều tháng, nhưng không đề nghị hoàn; doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn...

Song song, Cục Thuế luôn chú trọng đến việc phân công cán bộ trực tiếp làm công tác hoàn thuế. Theo đó, người làm công tác hoàn thuế phải có tinh thần trách nhiệm, công minh, khách quan và bản lĩnh đạo đức tốt; nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, các quy định, quy trình hoàn thuế...