Cục Thuế Quảng Ngãi: Thu thuế nội địa 6 tháng đầu năm đạt 57,7% dự toán

Thùy Linh

Theo thông tin từ Cục Thuế Quảng Ngãi, tính hết tháng 6/2023, Cục Thuế đã thu ngân sách được 8.707,8 tỷ đồng. Số thu này đạt 57,7% dự toán Trung ương giao, đạt 56% dự toán tỉnh và bằng 84,4% so cùng kỳ.

 Tính hết tháng 6/2023, Cục Thuế Quảng Ngãi đã thu ngân sách được 8.707,8 tỷ đồng.
Tính hết tháng 6/2023, Cục Thuế Quảng Ngãi đã thu ngân sách được 8.707,8 tỷ đồng.

Thông tin từ Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 4.557,5 tỷ đồng (đạt 70,3% dự toán trung ương, đạt 67,2% dự toán tỉnh, bằng 69,9% so cùng kỳ); các khoản thu còn lại thu 4.150,3 tỷ đồng (đạt 48,2% dự toán trung ương, đạt 47,4% dự toán tỉnh, tăng 9,5% so cùng kỳ). Trừ tiền sử dụng đất, các khoản còn lại thu 3.545,8 tỷ đồng (đạt 58,1% dự toán Trung ương giao và đạt 56,6% dự toán tỉnh, tăng 11,4% so cùng kỳ).

Tính đến hết tháng 6, Cục Thuế Quảng Ngãi đã gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP với số tiền 1.478,7 tỷ đồng. Trong đó, gia hạn từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất là 1.264,8 tỷ đồng; các khoản còn gia hạn còn lại là 213,9 tỷ đồng). Như vậy, nếu tính cả số tiền đã gia hạn thì tổng thu ngân sách do Cục Thuế Quảng Ngãi thực hiện là 10.186,5 tỷ đồng (đạt 67,5% dự toán Trung ương giao).

Cục Thuế Quãng Ngãi cho biết, tuy số thu đạt cao so với dự toán Tỉnh giao nhưng lại giảm 15,6% so cùng kỳ (kể cả gia hạn giảm 13,5%). Nguyên nhân chủ yếu do cùng kỳ, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất chậm ban hành, các doanh nghiệp đã tiến hành nộp số thuế của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4/2022 được gia hạn vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, số thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất giảm 30,1% so cùng kỳ đã ảnh hưởng tới tiến độ thu. 

Đáng chú ý, Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, có một số khoản thu đã đạt xấp xỉ tiến độ dự toán như: doanh nghiệp nhà nước trung ương (đạt 66,6%); doanh nghiệp nhà nước địa phương (đạt 68%); doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 97,8%); thu từ hoạt động xổ số (đạt 56,7%)…

Bên cạnh đó, vẫn có một số khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán như: Thu tiền cho thuê đất (đạt 41,8%); thu tiền bán nhà sở hữu Nhànước (đạt 24,1%); phí - lệ phí (đạt 48%); thuế bảo vệ môi trường (đạt 39,2%); cổ tức, lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước địa phương (đạt 24,2%).

Đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất (chỉ đạt 24,2%) do thị trường bất động sản hoạt động trầm lắng cũng như kế hoạch thực hiện công tác đấu giá các dự án tỉnh chủ yếu triển khai từ quý III/2023.