Cục Thuế Sơn La: Điểm sáng về thu ngân sách

PV.

Năm 1990, ngành Thuế Nhà nước chính thức thống nhất từ trung ương đến địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cũng chính từ đây, Cục thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước chính thức được thành lập, trong đó có Cục Thuế tỉnh Sơn La. Trong suốt hành trình 25 xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ công chức Cục Thuế tỉnh Sơn La luôn đoàn kết để làm nên những thành tích đầy ấn tượng, đặc biệt trở thành điểm sáng thu ngân sách trong cả nước.

Trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, Cục Thuế Sơn La đã vun đắp nên truyền thống tốt đẹp của một đơn vị liên tục nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với những kết quả năm sau cao hơn năm trước.
Trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, Cục Thuế Sơn La đã vun đắp nên truyền thống tốt đẹp của một đơn vị liên tục nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với những kết quả năm sau cao hơn năm trước.

Yếu tố tạo nên thành công?

Trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, Cục Thuế Sơn La đã vun đắp nên truyền thống tốt đẹp của một đơn vị liên tục nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với những kết quả năm sau cao hơn và phát triển vững chắc hơn năm trước. Đồng chí Nguyễn Quang Việt, Cục trưởng Cục Thuế Sơn La khẳng định, trong 25 năm qua, thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt dự toán từ 10 - 20 % chỉ tiêu pháp lệnh. Bước tiến vượt bậc được thể hiện rõ nét trong giai đoạn 2010 - 2015 về cơ cấu, chất lượng và con số với từng nấc thang: 1000 tỷ đồng, 2000 tỷ và dự kiến trong năm 2015 sẽ cán mốc 3.300 tỷ đồng.

Nhiều năm qua trong điều kiện tình hình kinh tế vô cùng khó khăn, nhưng số thu ngân sách luôn vượt dự toán. Nếu như những năm đầu thành lập, số thu mới chỉ đạt một con số (7 tỷ đồng) thì 10 năm sau số thu đã đạt tới 3 con số (100 tỷ đồng), gấp 14 lần năm đầu. Đến năm 2010, Cục Thuế Sơn La đã lọt vào Top 5 về tốc độ thu. Đến năm sau đó (2011) Sơn La đã là thành viên đầy của Câu lạc bộ 1000 tỷ đồng (đạt 1.373 tỷ đồng). Đặc biệt, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng năm 2014, Cục Thuế Sơn La vẫn vươn lên hoàn thành xuất sắc dự toán thu, đạt 2.900 tỷ đồng, bằng 148% dự toán Bộ Tài chính giao; là đơn vị đứng thứ tư về tỷ lệ hoàn thành vượt dự toán so với ngành Thuế cả nước. Phấn đấu năm 2015 số thu trên toàn tỉnh đạt 3.300 tỷ đồng.

Từ khi thành lập đến nay, Cục Thuế Sơn La đã 5 lần sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng "Tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả", chuyên môn hoá cao, chuyên nghiệp, chuyên sâu và đảm bảo thực hiện 4 chức năng chính là: Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế; Hướng dẫn quản lý kê khai và kế toán thuế; Quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về thuế. Toàn Cục Thuế Sơn La có 12 phòng nghiệp vụ, 12 Chi cục Thuế các huyện, thành phố với tổng số 597 công chức và người lao động; 60 đội thuế. Đội ngũ CBCC được tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Cùng với những giải pháp về chuyên môn và trong công tác quản lý, vai trò quan trọng của mỗi cán bộ công chức thuế được phát huy đã góp phần tích cực làm nên những thành tích không nhỏ.

Thành tích Cục Thuế Sơn La giành được hôm nay chính là vai trò chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo Cục Thuế, đây là nhân tố có ý nghĩa quan trọng nhất trong cả hành trình phát triển. Một trong những giải pháp trọng tâm được Cục Thuế thực hiện thường xuyên là việc nuôi dưỡng, khai thác và quản lý tốt nguồn thu. Cùng với đó, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, giãn, giảm, gia hạn nộp thuế nhằm giúp doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn. Công tác tuyên truyền hỗ trợ cũng từng bước được đổi mới, điểm nổi bật là việc Cục Thuế đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức thành công đề án tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế trong các cấp học đường theo từng giai đoạn; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “Thuế và cuộc sống”. Bên cạnh đó, nhằm giúp người nộp thuế nâng cao tính tuân thủ trong việc thực thi pháp luật thuế. Các chính sách pháp luật thuế cũng đã được chuyển tải tới người nộp thuế qua nhiều hình thức khác như: Tổ chức tập huấn, đối thoại, tư vấn, hỗ trợ tại cơ quan thuế, qua hình thức in các tờ rơi...

Theo Cục trưởng Nguyễn Quang Việt, việc thực hiện cải cách và hiện đại hóa ngành thuế đã được triển khai mạnh mẽ và được thể hiện rõ nét trong từng nghiệp vụ công tác thuế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được ứng dụng vào các khâu quản lý thuế như: Quản lý thuế, cấp mã số thuế, quản lý nợ, quản lý hồ sơ, quản lý ấn chỉ, thanh tra, kiểm tra, cho đến quản lý cán bộ, quản lý tài sản, kế toán tài vụ và ứng dụng phiên bản chữ ký số thuộc dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - KBNN - Hải quan - Tài chính giai đoạn 2”; Cơ quan thuế đã phối hợp với các ngân hàng thương mại, kho bạc nhà nước thực hiện tốt công tác thu nộp và đối chiếu số thuế đã nộp hàng ngày vào NSNN… Thông qua việc thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trong toàn Ngành đã giúp nâng cao hiệu quả trong việc cải cách thủ tục hành chính thuế, góp phần thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian và thủ tục hành chính về thuế.

Cùng với ngành thuế cả nước phấn đấu là một trong năm nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng cho mức độ thuận lợi về thuế, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện tốt các nội dung sửa đổi, bổ sung các luật thuế và Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, trong đó có việc phấn đấu giảm giờ khai thuế, giờ nộp thuế. Dự án quản lý thuế tập trung cũng đã được Cục Thuế Sơn La triển khai thực hiện có hiệu quả. Dự án kê khai thuế và nộp thuế điện tử cũng đã thực sự đi vào cuộc sống, đến nay, hầu hết các doanh nghiệp có đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã thực hiện tốt dự án này.

Kết quả thành công trong công tác thu NSNN còn được tạo nên và thể hiện rõ nét ở các phong trào thi đua của ngành Thuế. Nhiều phong trào, nhiều cuộc thi đua được tổ chức thường xuyên, nhất là trong những dịp chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành, của tỉnh Sơn La, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiêu biểu là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, mỗi cá nhân có một sáng kiến cải tiến được áp dụng vào công tác quản lý, điều hành thu”; “Tám giờ làm việc có chất lượng và hiệu quả ”... đã giành được nhiều kết quả tốt, góp phần tích cực làm nên thành tích chung. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, làm nòng cốt và có tác dụng thúc đẩy các hoạt động của ngành.

Một số giải pháp trọng tâm

Phát huy kết quả đã đạt được, trong chặng đường tiếp theo tập thể Lãnh đạo và cán bộ công chức Cục Thuế tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể:

Một là, tập trung tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy việc khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu; chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để giảm thời gian và chi phí tuân thủ pháp luật thuế cho các tổ chức, cá nhân và tăng cường kỷ cương kỷ luật về lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế.

Hai là, tăng cường thực hiện hiện đại hoá công tác thuế, đặc biệt là việc khai và nộp thuế điện tử; triển khai mạnh việc kết nối thông tin với các cơ quan chức năng liên quan; công khai thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính sách pháp luật thuế nhằm tạo ra hiệu ứng tốt cho nỗ lực cải cách và hiện đại hoá của toàn ngành.

Bốn là, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, nghiêm túc thực hiện những giá trị và chuẩn mực của ngành: “Minh bạch - Chuyên nghiệp-Liêm chính - Đổi mới”... phấn đấu giành những đỉnh cao mới, tô thắm truyền thống vẻ vang của ngành Thuế, xứng đáng với phần thưởng cao quý, đặc biệt là Huân chương độc lập hạng ba cho tập thể về thành tích công tác thuế mà đơn vị vừa được nhận.