Cục Thuế Sơn La thu ngân sách về đích trước 3 tháng

Thu Mây

(Tài chính) Với địa bàn miền núi, nguồn thu nhỏ lẻ rải rác, mô hình các doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ yếu với quy mô vừa và nhỏ và vẫn bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cộng thêm sự thay đổi về cơ chế chính sách đã tác động giảm thu một số khoản thu sắc thuế. Tuy nhiên, với sự nỗ lực trong quản lý điều hành thu ngân sách, Cục Thuế Sơn La đã hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2014 trước 3 tháng.

Cục Thuế Sơn La đã hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2014 trước 3 tháng. Nguồn: internet
Cục Thuế Sơn La đã hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2014 trước 3 tháng. Nguồn: internet

Trong thời gian qua, Cục Thuế Sơn La đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương trong trong quản lý thu thuế; quyết liệt trong công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế với mục tiêu phấn đấu đưa tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu ngân sách giảm xuống dưới 5%; đổi mới công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế; tăng cường kỷ cương kỷ luật trong ngành, phát động sâu rộng các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra…

Do đó, dù mới chỉ trong 9 tháng đầu năm, Cục Thuế Sơn La đã hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh với tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.173,6 tỷ đồng, bằng 109,3% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 42,4% so cùng kỳ năm 2013; có 12/12 Chi cục Thuế có số thu đạt tiến độ theo dự toán năm 2014, 6 Chi cục đạt tỷ lệ thu cao và về đích trước 3 tháng.

Xét về cơ cấu các nguồn thu trong tổng số nộp, nguồn thu từ các nhà máy thuỷ điện có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 50% tổng số nộp trên địa bàn bởi lẽ trong tổng thu 9 tháng là 2.173, 6 tỷ đồng thì số thu từ khu vực này đã chiếm con số 1.212,4 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những khoản thu tăng đột biến do thay đổi về thuế xuất tài nguyên từ 2% lên 4% đã dẫn đến tăng từ nguồn thu này là 206 tỷ đồng, trong đó Thủy điện Sơn La là 101 tỷ đồng, Thủy điện Hòa bình 85 tỷ đồng, thủy điện vừa và nhỏ là 20 tỷ đồng. Đây chính là nhân tố quyết định  nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh với tỷ lệ  đạt 101%. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng là khoản thu tăng đột biến do phát sinh tăng 16 tỷ đồng, do Công ty TNHH Niken Bản Phúc nộp thay thuế nhà thầu, Thuế thu nhập cá nhân phát sinh tăng quyết toán năm 2013 của chuyên gia nước ngoài xây dựng nhà máy Niken là 18 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để đạt kết quả ấn tượng này, Cục Thuế Sơn La đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, mở rộng đối tượng và phạm vi thanh, kiểm tra; chú trọng việc thanh tra đối với các doanh nghiệp hoàn thuế trước kiểm tra, các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thực hiện thanh tra đối với các lĩnh vực như: khai thác khoáng sản, kinh doanh du lịch, dịch vụ...  Do đó, số thu từ khu vực này so với chỉ tiêu pháp lệnh đạt tỷ lệ khá cao (617%).

Khoản thu từ thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh luôn được coi là “khâu yếu, việc khó”, cùng với thay đổi về cơ chế chính sách đã tác động giảm thu khoảng  54,77 tỷ đồng. Đa phần các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Sơn La đều hoạt động với quy mô nhỏ lẻ. Tuy nhiên, tại Thông tư  219 /2013/TT-BTC quy định hộ nộp thuế khoán có mức doanh thu bằng hoặc dưới mức doanh thu 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, nên dự kiến nguồn thu này giảm 5 tỷ đồng/2.760 hộ kinh doanh trên toàn tỉnh. Để bù đắp số hụt thu, Cục Thuế Sơn La đã chủ động tăng cường công tác quản lý thu thuế khu vực hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ, triển khai tốt cơ chế phối hợp với các phòng ban liên quan trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn do đó số thu từ khu vực này đã 102% chỉ tiêu pháp lệnh.

Đối với các khoản thu từ đất đều đạt và vượt dự toán so với chỉ tiêu pháp lệnh: Thu tiền sử đất vượt 46%; thuế sử  dụng đất phi nông nghiệp vượt 125% thu tiền thuế đất vượt 313% … Trong quá trình triển khai thực hiện, Cục Thuế đã Tham mưu với UBND tỉnh quyết định thu hồi đất để giao cho UBND huyện, thành phố tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách. Phối hợp với các ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị gắn với quy hoạch dân cư đô thị; xây dựng, điều chỉnh quy hoạch chi tiết phát triển hạ tầng đô thị đồng thời phục vụ công tác cấp đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước. Phối hợp tốt với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp thực hiện tốt việc luân chuyển hồ sơ và yêu cầu người sử dụng đất thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định của Luật đất đai...

Ngược với khoản các khoản tăng thu trên, một số khoản thu sắc thuế giảm thu với tổng số tiền là 54,77 tỷ đồng số thuế GTGT do cơ chế chính sách thay đổi bởi lẽ trước đây,  khối các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn vốn có thế mạnh là kinh doanh lương thực, nông sản nhưng do quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC về việc không thu thuế GTGT đối với nông lâm thuỷ sản chưa qua chế biến hoặc mới chỉ qua sơ chế. Bên cạnh đó, thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến giảm 5,2 tỷ đồng do áp dụng thuế suất 20% đối với DN có quy mô dưới 200 lao động và doanh thu dưới 20 tỷ/năm và giảm thuế suất chung từ 25% xuống 22% từ ngày 01/01/2014 cũng là những nguyên nhân chính làm giảm nguồn thu này,  do đó trong 9 tháng nguồn thu từ khu vực này mới chỉ đạt 88% chỉ tiêu pháp lệnh.

Xét về tổng thể, đến thời điểm này thì Cục Thuế Sơn La đã chạm đích về chỉ tiêu pháp lệnh.  Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phấn đấu với con số 2.350 tỷ trong năm 2014. Trong thời gian còn lại của năm 2014, Cục Thuế Sơn La tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, đặc biệt trong công tác đôn đốc thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế nhằm phục vụ tốt cho việc khai và nộp thuế qua mạng, ứng dụng quản lý thuế tập trung, thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành, tăng cường kỷ cương kỷ luật lao động... do đó Cục Thuế Sơn La đã đề ra 6 nhiệm vụ và 9 giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện, tạo tiền đề cho việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.