Cục Thuế Thái Nguyên thu ngân sách 7 tháng đạt 96% dự toán

Minh Hà

Tổng thu ngân sách nhà nước của Cục Thuế Thái Nguyên thực hiện tháng 7/2016 ước đạt 398,5 tỷ đồng; lũy kế thu 7 tháng đạt 4.412 tỷ đồng, bằng 96% dự toán năm Bộ Tài chính giao, bằng 90% dự toán năm Tỉnh giao, bằng 128% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước của Trung ương đóng trên địa bàn Tỉnh và doanh nghiệp địa phương trong 7 tháng qua đạt 566 tỷ đồng, bằng 98,9% so với cùng kỳ năm 2015.
Nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước của Trung ương đóng trên địa bàn Tỉnh và doanh nghiệp địa phương trong 7 tháng qua đạt 566 tỷ đồng, bằng 98,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Thông tin trên được Cục Thuế Thái Nguyên cho biết tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế tháng 8/2016 diễn ra mới đây.

Để đạt được kết quả này, ông Phạm Văn Chức, Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, Cục Thuế luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND Tỉnh; sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Đồng thời, chủ động rà soát, đánh giá khả năng thực hiện thu ngân sách nhà nước trên từng địa bàn, từng khoản thu để xác định nhiệm vụ phấn đấu cao.

Cùng với đó, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác thuế, tập trung cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người nộp thuế, của nhân dân là mục tiêu chính để cải cách thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, Cục Thuế đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc tuyên truyền chính sách thuế dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú để doanh nghiệp, người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện. Thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016, ông Phạm Văn Chức, Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, các Chi cục Thuế trực thuộc tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 21/6/2016 về tăng cường kỷ luật kỷ cương, chấn chỉnh thái độ, tác phong khi giao tiếp với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế.

Song hành với cải cách thủ tục hành chính, ngành Thuế Thái Nguyên thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho cán bộ công chức,chú trọng công tác tuyên truyền kịp thời các chính sách thuế mới đến người nộp thuế.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, nhất là trong việc triển khai các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước, chống chuyển giá.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt được triển khai, tin tưởng rằng, Cục Thuế Thái Nguyên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016 được giao./.