Cục Thuế TP. Hà Nội công khai 145 doanh nghiệp nợ thuế, phí

Hà Anh

Ngày 10/10/2016, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục công bố danh sách 145 doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền thuê đất với số nợ lên đến hơn 150 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hà Nội công khai 10 đợt doanh nghiệp nợ thuế, phí tính đến ngày 10/10/2016.
Cục Thuế TP. Hà Nội công khai 10 đợt doanh nghiệp nợ thuế, phí tính đến ngày 10/10/2016.

Trong đó có 136 doanh nghiệp (DN) nợ tiền thuế, phí 133,317 tỷ đồng và 9 DN nợ tiền thuê đất 17,157 tỷ đồng, tính đến ngày 31/8/2016. Đây là lần thứ 10 Cục Thuế TP. Hà Nội “bêu tên” DN nợ thuế, phí và tiền thuê đất.

Trong số 136 DN nợ thuế, phí có 105 DN nợ dưới 1 tỷ đồng; 12 DN nợ trên 1 tỷ đồng; 6 DN nợ trên 2 tỷ đồng; có 2 DN nợ trên 3 tỷ đồng; 2 DN nợ trên 5 tỷ đồng…

Đáng chú ý là Công ty cổ phần TSQ Techco có số nợ tiền thuế, phí lớn nhất với số tiền nợ là 20,1 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty cổ phần Bất động sản Thăng Long nợ 9,41 tỷ đồng; Công ty cổ phần Kad Việt Nam nợ 8,97 tỷ đồng; Công ty TNHH Xứ Đoài nợ 6,81 tỷ đồng…

Trong số 9 đơn vị nợ tiền thuê đất, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Thanh có số nợ tiền thuê đất lớn nhất  (3,85 tỷ đồng); tiếp đến là Công ty TNHH Phú Đạt Hòa Bình nợ 3,82 tỷ đồng; Công ty cổ phần Giấy Trúc Bạch Hà Nội nợ 2,42 tỷ đồng…

Được biết, trước đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đăng công khai 9 đợt với 1.268 DN và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là 2.250 tỷ đồng. Kết quả sau công khai, đã có 629/1.268 DN nộp số tiền thuế nợ là 349.386 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, đại đa số người nộp thuế chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số DN chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến nợ thuế kéo dài.

Để đảm bảo tính công bằng trong cộng đồng người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội buộc phải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như công khai trên trang web của Cục Thuế về danh sách các đơn vị nợ thuế.

Với sự nỗ lực của cơ quan thuế và sự phục hồi của nền kinh tế, mong rằng các chủ dự án, DN sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.