Cục Thuế TP. Hà Nội: Tiếp tục công khai 139 doanh nghiệp nợ thuế

Minh Hà

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công bố công khai danh sách nợ thuế đợt 1 năm 2016. Theo đó, Cục tiếp tục “điểm tên” 139 doanh nghiệp nợ 382,791 tỷ đồng tiền thuế tính đến ngày 30/11/2015.

Bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế.
Bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, trong 139 doanh nghiệp nợ tiền thuế lần này, đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Cầu 12 – Cienco 1 với số nợ thuế hơn 88,7 tỷ đồng. Tiếp đó, các đơn vị có số nợ lớn gồm: Công ty Công ty Viptour Togi (Tập đoàn Đại Dương) nợ hơn 11 tỷ đồng, Công ty TNHH Knight Frank Việt Nam nợ hơn 7,45 tỷ đồng, Công ty TNHH BNG Vina nợ hơn 5,8 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Viettronics Đống Đa nợ hơn 8,1 tỷ đồng…

Trong năm 2015, thông qua việc 7 đợt công khai danh tính của 588 đơn vị nợ 5.459,2 tỷ đồng tiền thuế và 40 dự án nợ tiền sử dụng đất lớn, với số tiền nợ là 2.340 tỷ đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang website của Cục Thuế TP. Hà Nội đã thu về ngân sách số tiền gần 1.771 tỷ đồng. Trong đó, đã có 30 đơn vị nộp hết nợ (12/40 dự án nộp hết nợ tiền sử dụng đất và 18/588 doanh nghiệp nộp hết nợ thuế, phí).

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp quản lý thu, trong đó tập trung đôn đốc người nộp thuế nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản phải nộp vào ngân sách, chống thất thu ngân sách.

Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo nhữngdoanh nghiệp còn nợ tiền thuế cần thu xếp nguồn và khẩn trương nộp nợ vào ngân sách trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn./.