Cục Thuế TP. Hà Nội tập huấn 2 thông tư trong một ngày

PV.

Ngày 20/8/2015, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 về hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Hội nghị này đã tập huấn 2 thông tư trên cho gần 700 cán bộ thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế của Văn phòng Cục Thuế và các chi cục thuế trực thuộc.

Tại hội nghị, các học viên đã nghe giới thiệu một số nội dung chủ yếu về xác định thu nhập tính thuế; thời điểm xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp; các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; chuyển lỗ khi chia, tách doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn chi tiết việc kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; việc kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản, làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp; các sửa đổi liên quan đến thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Điểm đáng chú ý, sau hội nghị này các phòng thuộc Văn phòng Cục và các Chi cục Thuế sẽ tổ chức tập huấn, trao đổi, thảo luận hướng dẫn cho cán bộ, công chức trong đơn vị, đảm bảo triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, đồng thời giải đáp, hỗ trợ có hiệu quả nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn Thủ đô./.