Cuối năm, huy động thành công 4.310 tỷ đồng

PV.

Tại phiên đấu thầu ngày 26/12/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã huy động được tổng cộng 4.310 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 26/12/2018, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kết quả cho thấy, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 4.310 tỷ đồng.

Như vậy, kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước huy động được 165.797 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

Cụ thể, tại phiên đấu thầu 26/12/2018, tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm (5.000 tỷ đồng), 15 năm (5.000 tỷ đồng).  

Kết quả cho thấy, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 18 thành viên dự thầu, huy động được 4.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/12/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất 5,10%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 10 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/12/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng và không có thành viên tham gia dự thầu.