Đã có 26,5 triệu hồ sơ hải quan thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến

Theo baohaiquan.vn

Tính đến ngày 15/3/2017, chỉ sau 15 ngày triển khai chính thức 46 dịch vụ công trực tuyến trong phạm vi toàn ngành, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 70% dịch vụ công trực tuyến với 26,5 triệu hồ sơ hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên (Cục Hải quan Bắc Ninh). Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên (Cục Hải quan Bắc Ninh). Nguồn: PV.
Được biết, từ ngày 1/3/2017, thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Tổng cục Hải quan mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực hải quan trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ  http://pus.customs.gov.vn

Có thể thấy, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các TTHC cho DN, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan, phục vụ người dân và DN ngày càng tốt hơn.

Cùng với đó, ứng dụng công nghệ  thông tin trong công tác quản lý, từ ngày 15/3/2017, Tổng cục Hải quan đã triển khai chính thức cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử cho các cơ quan có liên quan. (Theo Quyết định số 771/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2017 về công bố số điện thoại và địa chỉ thư điện tử để thực hiện việc cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử). 

Đồng thời, Tổng cục đã tiến hành xây dựng hệ thống quản lý hàng gia công, SX-XK và hệ thống quản lý, giám sát hải quan tại cảng biển, sân bay. Hiện, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng và các đơn vị có liên quan để thống nhất xây dựng phần mềm, dự thảo thông điệp trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và hải quan (dự kiến triển khai chính thức vào tháng 6/2017). 

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan cũng đã tiếp tục triển khai, xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin khác như: Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định nghiệp vụ giai đoạn I; hệ thống thông tin hỗ trợ trước cho Hệ thống VNACCS/VCIS đáp ứng yêu cầu bài toán về thời điểm thông báo kết quả phân luồng đối với hàng hóa XK; nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro phục vụ triển khai dự án VNACCS/VCIS trong đó tập trung xây dựng chức năng phân luồng theo 5 phiên bản tiêu chí; hệ thống thống kê hàng hóa XNK để kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS…