Đã huy động được hơn 139,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Thùy Linh

Tính đến 26/4, lũy kế khối lượng huy động trái phiếu chính phủ (TPCP) đã đạt hơn 139,6 nghìn tỷ đồng, bằng khoản 35% kế hoạch của cả năm 2023.

TPCP phát hành có kỳ hạn từ 5-30 năm, tập trung chủ yếu vào loại kỳ hạn 10 năm trở lên.
TPCP phát hành có kỳ hạn từ 5-30 năm, tập trung chủ yếu vào loại kỳ hạn 10 năm trở lên.

Theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, tổng mức vay của NSNN năm 2023 là 648.213 tỷ đồng. Trong đó, mức vay của ngân sách trung ương là 621.015 tỷ đồng.

Theo đó, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ phát hành TPCP cho KBNN năm 2023 (đợt 1) là 400.000 tỷ đồng. Trên cơ sở đánh giá khả năng thu, chi, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương, Bộ Tài chính đã giao KBNN kế hoạch phát hành TPCP quý I/2023 là 108.300 tỷ đồng và quý II/2023 là 120.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, lũy kế khối lượng huy động TPCP đến hết ngày 26/4/2023 đạt 139.683 tỷ đồng, đạt khoảng 35% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng).

TPCP phát hành có kỳ hạn từ 5-30 năm, tập trung chủ yếu vào loại kỳ hạn 10 năm trở lên, chiếm 88% tổng khối lượng TPCP phát hành. Kỳ hạn phát hành bình quân là 12,26 năm, phù hợp với mục tiêu 9-11 năm đề ra tại Nghị quyết của Quốc hội; thời gian đáo hạn bình quân của danh mục TPCP là 9,18 năm; lãi suất phát hành bình quân là 3,93%/năm.

Trong quý II/2023, Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục bám sát tình hình khi điều kiện thị trường thuận lợi để phát hành TPCP, tránh việc dồn vào cuối năm có khả năng sẽ không huy động đủ nhu cầu vốn hoặc phải huy động với lãi suất cao.

Cụ thể, sẽ huy động vốn với khối lượng phù hợp nhu cầu nhà đầu tư, tình hình thị trường và trong phạm vi kế hoạch quý, năm được phê duyệt; thực hiện đấu thầu thường xuyên hàng tuần để duy trì tình hình thị trường; điều hành lãi suất phát hành TPCP phù hợp với tình hình thị trường và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính sẽ phát hành đa dạng, linh hoạt các loại kỳ hạn để đáp ứng đủ nhu cầu vốn của ngân sách trung ương, đảm bảo hài hòa nghĩa vụ trả nợ giữa các năm, phù hợp với chỉ tiêu về kỳ hạn phát hành được Quốc hội quy định và giảm rủi ro đảo nợ của ngân sách trung ương.