Ngân hàng được “cởi trói” mua bán trái phiếu doanh nghiệp

Minh Lâm

Từ ngày 24/4/2023, các ngân hàng thương mại sẽ không bị cấm mua lại trái phiếu doanh nghiệp trong vòng một năm sau khi bán.

Việc mở quy định mua trái phiếu doanh nghiệp cho ngân hàng góp phần tăng tính thanh khoản cho thị trường.
Việc mở quy định mua trái phiếu doanh nghiệp cho ngân hàng góp phần tăng tính thanh khoản cho thị trường.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 03/2023/TT-NHNN quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11, Điều 4, Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 về việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.

Theo Khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN, các TCTD sau khi bán trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên UPCoM, trong vòng 12 tháng sẽ không được mua lại, cả kể những trái phiếu doanh nghiệp phát hành cùng lô hoặc cùng đợt với trái phiếu doanh nghiệp đã bán đó. TCTD chỉ được mua lại những trái phiếu doanh nghiệp trên với một số điều kiện nhất định.

Ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinRatings cho rằng, việc mở rộng quy định ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp mang lại nhiều tác động tích cực tới thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cả phía ngân hàng.

"Việc sửa đổi này là hợp lý trong bối cảnh thị trường thứ cấp tập trung trên HNX chưa đi vào hoạt động, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát chất lượng tín dụng bởi ngân hàng đối với tổ chức phát hành và thường cũng là khách hàng vay vốn của TCTD" - Ông Nguyễn Quang Thuân đánh giá.

Các TCTD cũng sẽ giảm bớt áp lực trong quá trình tham gia mua bán trái phiếu doanh nghiệp, qua đó góp phần giảm thiếu trái phiếu “trôi nổi” trên  thị trường đang được sở hữu bởi những nhà đầu tư không chuyên nghiệp.

Về bản chất, mục tiêu của Thông tư số 03/2023/TT-NHNN là giúp sử dụng nguồn tiền từ TCTD để cứu các trái phiếu "được đánh giá là tốt" nhằm cứu thanh khoản cho doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng tốt tại TCTD và doanh nghiệp có "quan hệ tốt" với TCTD. 

Đại diện NHNN khẳng định, việc ban hành Thông tư số 03/2023/TT-NHNN nhằm góp phần gia tăng thanh khoản, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tình hình khó khăn hiện nay theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.