Đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng với một thương nhân

Theo Chinhphu.vn

Giải đáp vướng mắc của ông Trần Tống (Hà Nội) về quy định liên quan đến việc đăng ký làm đại lý bán lẻ xăng dầu, Bộ Công thương đã hướng dẫn cụ thể nội dung này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Trần Tống dự kiến làm đại lý xăng dầu cho một đơn vị của Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội. Ông đã tham khảo Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP  ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu thì  thấy quy định, đại lý bán lẻ xăng dầu "chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho 1 tổng đại lý hoặc 1 thương nhân phân phối xăng dầu hoặc 1 thương nhân đầu mối. Nếu tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học, đại lý được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho 1 tổng đại lý hoặc 1 thương nhân phân phối xăng dầu hoặc 1 thương nhân đầu mối khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học".

Như vậy, theo quy định nêu trên thì đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được làm đại lý cho một tổng đại lý, thương nhân phân phối; nếu không kinh doanh nhiên liệu sinh học thì được ký thêm hợp đồng đại lý với tổng đại lý, thương nhân phân phối khác. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh là nếu doanh nghiệp của ông Tống làm đại lý cho Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội thì có một số mặt hàng đơn vị không kinh doanh (ví dụ như dầu FO), trong khi doanh nghiệp lại có nhu cầu làm đại lý cho nhiều mặt hàng xăng dầu.

Ông Tống muốn hỏi, vậy có trường hợp ngoại lệ khi tổng đại lý, thương nhân phân phối không kinh doanh tất cả các chủng loại xăng dầu thì có thể làm đại lý cho thương nhân khác được không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Xăng dầu là mặt hàng dạng lỏng, dễ pha trộn trong quá trình tồn trữ, kinh doanh.

Nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu từ đầu nguồn tới khâu tiêu dùng, xác định rõ và nâng cao trách nhiệm của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, tổng đại lý, đại lý đối với số lượng, chất lượng xăng dầu cung cấp trong hệ thống phân phối của thương nhân..., Nghị định số 83/2014/NĐ-CP đã quy định quản lý hệ thống kinh doanh xăng dầu theo chuỗi từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu tới tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Theo đó, đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một tổng đại lý hoặc một thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một thương nhân đầu mối.

Ngoài ra, nhằm khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học, nếu tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối hoặc thương nhân đầu mối đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học thì đại lý được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho một tổng đại lý hoặc một thương nhân phân phối hoặc một thương nhân đầu mối khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học (Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP).

Thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu có thể thỏa thuận với bên giao đại lý (thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối hoặc tổng đại lý) về chủng loại xăng dầu dự kiến kinh doanh trước khi ký hợp đồng đại lý.

Trường hợp chủng loại xăng dầu không đáp ứng nhu cầu dự kiến kinh doanh, thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu có quyền chuyển bên giao đại lý khác có nhiều chủng loại xăng dầu phù hợp nhu cầu của thương nhân để thỏa thuận, ký hợp đồng đại lý, phục vụ cho hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân.