Đề xuất bổ sung hoạt động ngành Chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Công văn số 2194/UBCK-VP ngày 1/4/2020, về đưa hoạt động ngành chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung chỉ đạo tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các dịch vụ tài chính - tiền tệ như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán… là các dịch vụ thiết yếu của quốc gia cần được duy trì.

Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có các Công văn số 86/TB-UBCK ngày 08/3/2020, Công văn số 92/TB-UBCK ngày 13/3/2020, Công văn số 120/TB-UBCK ngày 27/3/2020 và Công văn số 131/TB-UBCK ngày 31/3/2020 cho các tổ chức liên quan hoạt động trong ngành chứng khoán (các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, công ty Quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng chỉ định thanh toán, ngân hàng lưu ký) phải tổ chức hoạt động bình thường, tăng cường giao dịch trực tuyến và đồng thời tuân thủ các quy định của Trung ương và địa phương về công tác phòng chống dịch.

Để hoạt động của thị trường chứng khoán được đảm bảo thông suốt, ngày 01/04/2020, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Công văn số 2194/UBCK-VP gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đưa ngành Chứng khoán vào danh mục ngành “dịch vụ thiết yếu” để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung và các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán trên địa bàn tỉnh/thành phố được hoạt động bình thường.