Điểm mới trong quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

PV.

Ngày 30/12/2016 Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 39/2016/NHNN, quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Thông tư 39 được đánh giá cao là việc NHNN tách bạch các hình thức cho vay để có giải pháp ứng xử phù hợp cho từng “nhóm” khách hàng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thông tư 39 được đánh giá cao là việc NHNN tách bạch các hình thức cho vay để có giải pháp ứng xử phù hợp cho từng “nhóm” khách hàng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Thông tư số 39/2016/NHNN quy định: loại trừ vay phục vụ nhu cầu đời sống, khách hàng cá nhân vẫn có thể vay phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác. Theo đánh giá, đây là quy định khá mở giúp cho cá nhân là chủ hộ kinh doanh, các doanh nghiệp tư nhân có thêm cơ hội tiếp cận vốn vay để kinh doanh.

NHNN cũng cho phép các tổ chức tín dụng được phép thỏa thuận về lãi suất cho vay trừ trường hợp đối với những lĩnh vực cho vay NHNN quy định trần lãi suất. Như vậy, lãi suất cho vay vẫn thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận, không chịu ràng buộc theo quy định 20%/năm tại Bộ luật Dân sự 2015.

Về nội dung lãi suất chậm trả, trước đây, theo Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, nếu một khoản vay bất kỳ mà có một khoản gốc hoặc lãi bị quá hạn thì toàn bộ khoản vay đó sẽ bị xem là quá hạn nhưng áp dụng lãi suất như nào là tùy các tổ chức tín dụng có quy định khác nhau. Còn hiện nay, theo quy định tại Thông tư 39, khách hàng chỉ phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

Về đảm bảo tính công khai minh bạch trong hoạt động tín dụng, tại Thông tư 39 yêu cầu các tổ chức tín dụng phải thực hiện niêm yết công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cho vay tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho khách hàng biết, trước khi ký kết thỏa thuận cho vay và có xác nhận của khách hàng về việc đã được tổ chức tín dụng cung cấp đầy đủ thông tin.

Ngoài ra, một trong những điểm mới quan trọng tại Thông tư 39 được đánh giá cao là việc NHNN tách bạch các hình thức cho vay để có giải pháp ứng xử phù hợp cho từng “nhóm” khách hàng vừa đáp ứng kịp thời vốn vay, phù hợp với thực tiễn nhưng vẫn đảm bảo giám sát chặt chẽ dòng vốn chảy đúng địa chỉ, phát huy hiệu quả.