Điều chỉnh, bổ sung trên 3.527 tỷ đồng cho tỉnh Thái Nguyên

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có thông báo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của Tỉnh, theo đó bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (NSĐP) là trên 3.527 tỷ đồng, bằng số địa phương đề nghị.

Được biết, tổng chi cân đối NSĐP là trên 7.727 tỷ đồng, so với số địa phương đề nghị quyết toán trên 7.662 tỷ đồng, chênh lệch tăng gần 65 tỷ đồng.

Theo lý giải của Bộ Tài chính, đó là do Bộ điều chỉnh tăng chi từ nguồn vốn ngoài nước 897 triệu đồng; do bù trừ một số khoản chi (từ nguồn viện phí; từ nguồn huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng; từ nguồn huy động đóng góp khác; từ nguồn xổ số kiến thiết; từ nguồn kết dự năm 2011 chuyển sang năm 2012) địa phương tổng hợp vào chi quản lý qua ngân sách, Bộ Tài chính tổng hợp vào chi cân đối ngân sách làm tăng chi cân đối trên 64,5 tỷ đồng; giảm 565 triệu đồng chi thường xuyên của NSĐP.

Bộ Tài chính đề nghị, với các nội dung khác, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện theo văn bản 1437/BTC-NSNN ngày 25/01/2014 của Bộ Tài chính về việc thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.