Điều chỉnh thuế xuất khẩu bột cacbonat canxi

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, chia mặt hàng bột cacbonat canxi (mã 2517.49.00) thành hai loại là: Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống chịu thuế xuất khẩu 5%; Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1mm chịu thuế xuất khẩu 10%.

Trước đây, mặt hàng bột cacbonat canxi (mã 2517.49.00) này có mức thuế xuất khẩu là 10%.

Đồng thời, Thông tư mới cũng bổ sung mặt hàng bột cacbonat canxi có tráng phủ axit steric được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm (mã 3824.90.99) với thuế suất 3% vào Danh mục Biểu thuế xuất khẩu.

Các mức thuế mới sẽ được áp dụng từ 21/4/2014.