Điều kiện tiên quyết nào giúp doanh nghiệp áp dụng ISO 17025 thành công?

Hạ Băng

Cam kết của lãnh đạo đối với việc thực hiện ISO 17025 và việc áp dụng hệ thống quản lý đối với phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn là điều kiện tiên quyết đảm bảo thành công trong áp dụng, duy trì hệ thống quản lý ISO 17025.

ISO 17025 giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh thông qua việc chứng tỏ với khách hàng rằng các sản phẩm họ sản xuất phù hợp với chất lượng mà họ đã cam kết. Ảnh: Internet
ISO 17025 giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh thông qua việc chứng tỏ với khách hàng rằng các sản phẩm họ sản xuất phù hợp với chất lượng mà họ đã cam kết. Ảnh: Internet

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm đang áp dụng một hệ thống chất lượng; có năng lực kỹ thuật, có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ

ISO 17025 giúp định hướng các hoạt động theo quá trình. ISO 17025 giúp quản lý hoạt động PTN một cách có hệ thống và có kế hoạch. ISO 17025 cũng giúp giảm thiểu và loại trừ các chi phí phát sinh sau kiểm tra, chi phí bảo hành và làm lại; giúp cải tiến liên tục hệ thống PTN và cải tiến liên tục kỹ thuật, năng suất, chất lượng.

ISO 17025 cung cấp các phương tiện giúp cho mọi người thực hiện công việc đúng ngay từ đầu để giảm thiểu khối lượng công việc làm lại. ISO 17025 giúp kiểm soát chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, giảm lãng phí về thời gian, nguyên vật liệu, nhân lực và tiền bạc; giúp giảm được chi phí kiểm tra cho cả doanh nghiệp và khách hàng.

Doanh nghiệp cũng có thể tăng lợi thế cạnh tranh thông qua việc chứng tỏ với khách hàng rằng các sản phẩm họ sản xuất phù hợp với chất lượng mà họ đã cam kết, rằng PTN có năng lực kỹ thuật và có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kỹ thuật.

Ngoài ra, ISO 17025 còn giúp PTN chứng minh chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật đáp ứng và vượt quá sự mong đợi của khách hàng...

Để áp dụng thành công ISO 17025, doanh nghiệp cần phải thực hiện đầy đủ nhiều điều kiện:

Thứ nhất, cam kết của lãnh đạo đối với việc thực hiện ISO 17025 và việc áp dụng hệ thống quản lý đối với PTN là điều kiện tiên quyết đối với sự thành công trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý ISO 17025.

Thứ hai, sự tham gia của nhân viên: sự tham gia tích cực và hiểu biết của mọi thành viên trong PTN đối với ISO 17025 giữ vai trò quyết định.

Thứ ba, công nghệ hỗ trợ: ISO 17025 là tiêu chuẩn áp dụng cho PTN, tuy nhiên ở các đơn vị có công nghệ hiện đại hơn (thiết bị tiến tiến, ứng dụng công nghệ thông tin,..) thì việc áp dụng ISO 17025 sẽ được hoàn tất một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Thứ tư, chú trọng cải tiến liên tục: Các hành động cải tiến từng bước hay những hoạt động đổi mới đều mang lại lợi ích thiết thực nếu được thực hiện thường xuyên.

Thứ năm, sử dụng tư vấn chuyên nghiệp: Đây không phải là điều kiện bắt buộc nhưng lại đóng vai trò quan trọng đối với tiến độ và mức độ thành công trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ISO 17025 tại các PTN.