Doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực khi áp dụng ISO 45001:2018

Hiền Nguyễn

Tại Việt Nam, đã có nhiều doanh nghiệp tiên phong áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và từng bước mang lại những dấu hiệu tích cực cho môi trường làm việc của người lao động.

Các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 để quản lý và giảm thiểu các rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
Các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 để quản lý và giảm thiểu các rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Để xây dựng một hệ thống kinh doanh tốt, các DN ngày càng đầu tư, chú trọng vào việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, thể hiện rõ nét nhất là việc áp dụng Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 về quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp được nhiều DN triển khai, mang lại hiệu quả tích cực.

Tiêu chuẩn ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, được thiết kế để giúp các tổ chức đưa ra các biện pháp để bảo đảm an toàn và sức khỏe cho nhân viên. Điều này áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, từ các công ty sản xuất lớn đến các cửa hàng bán lẻ nhỏ.

Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể được áp dụng cho bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, bao gồm sản xuất, dịch vụ, xây dựng, giáo dục, chính phủ và phi chính phủ. Điều này là do mục tiêu của tiêu chuẩn là bảo vệ sức khỏe và an toàn cho tất cả các nhân viên trong bất kỳ môi trường làm việc nào.

Các tổ chức và doanh nghiệp có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 như một cách để quản lý và giảm thiểu các rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, giảm thiểu các tai nạn và bệnh lý lao động, và tăng cường hiệu suất của nhân viên trong môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

Các DN khi triển khai tiêu chuẩn này đã đạt được hiệu quả trên nhiều mặt. Về khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đã chứng tỏ được khả năng quản lý các rủi ro, cơ hội và cải tiến kết quả thực hiện về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, ngăn ngừa thương tật và đau ốm liên quan tới công việc và cung cấp nơi làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe.

Điều quan trọng là loại bỏ mối nguy và giảm thiểu các rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp bằng việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa có hiệu lực. Về kinh tế - xã hội và môi trường, DN nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu luật định và các yêu cầu khác về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; Yên tâm sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng đối phó về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; Giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các rủi ro, giảm chi phí hành chính, bị xử phạt về an toàn, vệ sinh lao động…; Giảm chi phí tổng thể của sự cố; Giảm thời gian chết và chi phí gián đoạn hoạt động; Giảm chi phí bảo hiểm; Giảm sự vắng mặt và tỉ lệ luân chuyển lao động... Những lợi ích này sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp.

Năm 2019, Công ty cổ phần LDT đã được trao giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 do Ủy quan Quản lý Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành.

Ngay từ khi thành lập LDT đã xác định việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSAS 18001:2007) có ý nghĩa hết sức quan trọng. Quá trình triển khai cho thấy, việc áp dụng hệ thống quản lý đã mang đến cho LDT nhiều lợi thế. Chính vì vậy, khi ISO 45001:2018 được ban hành thay thế cho OHSAS 18001:2007, Ban Lãnh đạo công ty đã quyết tâm xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và an toàn thi công tuyệt đối cho mọi dự án của công ty.

Đạt được chứng chỉ quan trọng này thể hiện sự cải tiến liên tục trong việc áp dụng các quy trình của hệ thống hệ thống An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp trong hệ thống vận hành của Công ty, cung cấp ra thị trường một cách nhất quán sản phẩm và dịch vụ, chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và các bên liên quan. Bên cạnh đó còn giúp giải quyết các rủi ro, đảm bảo hệ thống quản lý của công ty phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.

Tại Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ - DN hoạt động trong lĩnh vực khai thác cảng thương mại tổng hợp và cung cấp dịch vụ dầu khí đã rất quyết tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận chuyên môn trong quá trình chuyển đổi hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Việc chuyển đổi, áp dụng ISO 45001 bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định. Theo đó, Công ty đã chứng tỏ được khả năng quản lý rủi ro, cải tiến kết quả thực hiện về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, ngăn ngừa thương tật và đau ốm liên quan tới công việc, cung cấp nơi làm việc an toàn. Quan trọng hơn, qua đó đã loại bỏ mối nguy và giảm thiểu rủi ro bằng việc thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa có hiệu lực, người lao động yên tâm sản xuất kinh doanh.

Đối với Unicons – Coteccons Group, đơn vị này đã đã tiên phong thực hiện các công tác đánh giá và chuyển đổi hệ thống sang Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 vào năm 2018 ngay sau khi Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 hết hiệu lực.

Bằng việc tiên phong chuyển đổi hệ thống ISO 45001 thay OHSAS 18001 khi bộ tiêu chuẩn vừa được chính thức áp dụng, Unicons càng khẳng định uy tín của Tổng thầu hàng đầu và luôn xem An toàn chính là giá trị cốt lõi trong toàn bộ hoạt động của Công ty.