Đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số

PV.

Ngày 7/7/2017, hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số” diễn ra tại Không gian sáng tạo khởi nghiệp BKHUP, Hà Nội. Hội thảo được tổ chức bởi Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cao cấp Việt Nam của Đại học Hawaii, Quỹ Khởi nghiệp Việt Nam và BK-Holdings (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Công nghệ thông tin tiếp tục thay đổi cách thức chúng ta làm việc và sinh hoạt. Những doanh nghiệp biết sử dụng công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới, chiến lược tiếp thị mới, kinh nghiệm làm việc mới đang gặt hái những thành công lớn.

Do vậy, tại hội thảo, các diễn giả tập trung thảo luận và trình bày các xu hướng mới nhất trong đổi mới sáng tạo mà có thể áp dụng cho các sản phẩm, quy trình, tiếp thị, cơ cấu và văn hóa tổ chức của các công ty đang tìm kiếm để cạnh tranh thành công trong một nền kinh tế dựa trên công nghệ.

Trên cơ sở đó, hội thảo đề xuất các chiến lược đổi mới thực tiễn và khả thi cho các doanh nghiệp mới được thành lập và các doanh nghiệp nhỏ.

Thông qua những câu chuyện thành công gần đây và những ví dụ từ các công ty sáng tạo – lớn và nhỏ, công nghệ cao và truyền thống, hội thảo này đề xuất một số chiến lược và ý tưởng đổi mới sáng tạo mà các doanh nhân Việt Nam có thể áp dụng để sáng chế hoặc tái phát minh ra các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Cụ thể, với các ví dụ từ Apple, Google, Uber, Tesla, Johnson & Johnson và một loạt các công ty nhỏ hơn nhưng cũng có những sáng tạo không kém, hội thảo trình bày các xu hướng mới nhất trong đổi mới sáng tạo mà có thể áp dụng cho các sản phẩm, quy trình, tiếp thị và cơ cấu, văn hóa tổ chức của các công ty đang tìm kiếm để cạnh tranh thành công trong một nền kinh tế dựa trên công nghệ…