Đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho khách hàng

Theo: baohaiquan.vn

Với mục tiêu nâng cao và hoàn thiện hơn nữa khuôn khổ pháp lý, đáp ứng các yêu cầu mới theo quy định, phù hợp với các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước (KBNN), KBNN vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia của KBNN các tỉnh, thành phố đối với nội dung dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực KBNN.

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN
Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN
Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết, việc ban hành Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN đối với các hoạt động nghiệp vụ của hệ thống KBNN rất quan trọng và vô cùng cần thiết. 

Theo đó, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Vinh đã đề nghị Lãnh đạo KBNN các tỉnh, thành phố cũng như các đại biểu tham dự tham gia ý kiến xây dựng Nghị định, trong đó tập trung vào nội dung: Thời hạn giải quyết TTHC, nên cắt giảm thời gian ở những nội dung nào, thời hạn như thế nào là phù hợp; thành phần hồ sơ của từng TTHC, hồ sơ nào nên bỏ, hồ sơ nào nên giữ nguyên hoặc có sự sắp xếp điều chỉnh; phương thức thực hiện (gửi theo phương thức chứng từ giấy truyền thống hay gửi qua mạng thông tin điện tử); trách nhiệm, quyền hạn các đơn vị có liên quan; đặc biệt là về trách nhiệm của KBNN, của đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư.

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã trao đổi, phát biểu xây dựng, bổ sung các nội dung có giá trị mang tính thực tiễn trong công tác nghiệp vụ chuyên môn về thu, chi NSNN hướng theo lộ trình kho bạc điện tử; đẩy mạnh thanh toán điện tử và hạn chế không dùng tiền mặt; hiện đại hóa hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công; tăng tính hiệu quả của công tác cam kết chi; kiểm soát chi dựa trên khối lượng, kết quả thực tế; thời hạn xử lý hồ sơ; trách nhiệm của KBNN và các đơn vị liên quan trong quá trình xử lý hồ sơ giao dịch… 

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà yêu cầu các đơn vị thuộc KBNN và KBNN các tỉnh, thành phố tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tham mưu những nội dung có liên quan để đảm bảo Nghị định được ban hành vừa phù hợp với các quy định hiện hành, vừa góp phần cải cách, hiện đại hóa hệ thống KBNN.

Đồng thời, Tổng Giám đốc đề nghị KBNN địa phương cần rà soát kỹ các nội dung của dự thảo Nghị định có liên quan đến trách nhiệm của KBNN và các đơn vị giao dịch; các thành phần hồ sơ và mẫu biểu hồ sơ, các chỉ tiêu thông tin trên mẫu biểu hồ sơ… báo cáo KBNN tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Đối với các đơn vị thuộc KBNN, cần phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham gia tại Hội thảo cũng như các ý kiến tham gia qua các kênh khác nhau của cả các bộ, ngành, địa phương, đăng tải xin ý kiến tham gia xây dựng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính, của Chính phủ hoặc đưa chủ đề xây dựng Nghị định trên diễn đàn nghiệp vụ để nắm bắt, cập nhật đa chiều nội dung, nâng cao hiệu quả, tính khả thi của Nghị định. 

Đặc biệt, phân định rõ trách nhiệm của KBNN với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các TTHC về thu, chi NSNN; rà soát và đơn giản hóa hơn nữa các TTHC nhằm giảm thiểu thành phần hồ sơ và thời gian kiểm soát chi nhằm cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình giao dịch với KBNN. Trên cơ sở đó, KBNN tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng với kế hoạch lộ trình mà Chính phủ và Bộ Tài chính giao…