Dư địa phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn rất lớn

PV.

Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn tuy nhiên Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho rằng dư địa phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn rất lớn.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà chụp lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn
Thứ trưởng Trần Xuân Hà chụp lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn
Kết quả ấn tượng trên thị trường bảo hiểm 
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm năm 2017 do Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức sáng 31/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong năm qua.
Theo đó, trong năm 2016, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, cơ chế chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục được hoàn thiện, các doanh nghiệp bảo hiểm cơ bản đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng và phát triển hiệu quả.
Bên cạnh đó, số lượng các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường gia tăng, mạng lưới chi nhánh các doanh nghiệp được mở rộng, công tác phát triển thị trường, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm về cơ bản được tăng cường.
Thống kê của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cho thấy, tính đến hết năm 2016 toàn thị trường có 63 doanh nghiệp bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, trong đó có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 13 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Tổng tài sản toàn thị trường năm 2016 ước đạt 239.954 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 193.282 tỷ đồng, tăng 19,5%. Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 157.397 tỷ đồng, tăng 23,2%; Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 87.107 tỷ đồng, tăng 24,7%; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 51.645 tỷ đồng, tăng 13,5%. Tổng số tiền chi trả bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 26.438 tỷ đồng.
Số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 7.208 tỷ đồng. Lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm ước đạt 3.524 tỷ đồng trong đó lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 1.600 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 1.814 tỷ đồng và lĩnh vực môi giới bảo hiểm ước đạt 110 tỷ đồng.
Năm 2016 cũng đã hoàn thành cơ bản công tác tái cấu trúc các doanh nghiệp bảo hiểm theo Quyết định 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả cho thấy, 46/47 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu và đảm bảo khả năng thanh toán theo quy định...
"Dư địa phát triển của thị trường bảo hiểm vẫn còn rất lớn"
Đó là nhận định của Thứ trưởng Trần Xuân Hà khi chia sẻ về tiềm năng phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong năm 2017.
Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng, để duy trì thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển an toàn, lành mạnh, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm cần tiếp tục chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm và các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm hoàn thiện cơ chế, chính sách; Thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát; Chấn chỉnh những tồn tại được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu như: bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thủy sản, bảo hiểm vi mô, bảo hiểm hưu trí...
Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, cần đổi mới hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế; Quan tâm đến việc đa dạng hóa và phát triển sản phẩm, mở rộng các kênh phân phối như: hệ thống đại lý, thương mại điện tử; hợp tác cạnh tranh lành mạnh và tuân thủ pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh...
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng cần thực hiện tốt việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư không may gặp rủi ro để sớm khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Sáng 31/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm năm 2017. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trao đổi, chia sẻ về những kết quả đạt được, vê một số tồn tại, định hướng và giải pháp phát triển thị trường trong thời gian tới như: về cơ chế hỗ trợ bán chéo, vấn đề tái bảo hiểm, kiểm soát chi phí, cạnh tranh trong bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm y tế…