Dự thảo Nghị định bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia

PV.

Bộ Công an đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định quy định về nguyên tắc, nội dung, biện pháp, căn cứ, thẩm quyền, trách nhiệm bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Dự thảo áp dụng cho đối tượng là các Cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia; Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia của Việt Nam.

Trong thực tế, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu và đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh tế tri thức, đem lại lợi ích to lớn cho con người.

Bộ Công an cho biết hiện nay đối với Việt Nam, nguy cơ bị tấn công từ không gian mạng đang thực sự hiện hữu, đe dọa nghiêm trọng đến quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. Thực tế, đã có nhiều cuộc tấn công mạng có tổ chức vào hệ thống thông tin quan trọng của Nhà nước, theo thống kê, từ năm 2010 đến nay đã có trên 18.000 trang mạng có tên miền “.vn”, trong đó có trên 1.000 trang mạng có tên miền “.gov.vn” của các cơ quan nhà nước của Việt Nam bị tấn công; đã phát hiện nhiều vụ, việc các phần mềm gián điệp đã vượt qua các phần mềm diệt virut, lây lan, nhiễm vào máy tính của cán bộ công tác trong các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước...

Theo dự thảo, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.

Cơ quan chủ quản hệ thống thông tin chịu trách nhiệm rà soát, xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý theo quy định; lập hồ sơ, đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thẩm định đưa vào danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính là: Bảo đảm kinh phí thường xuyên, đầu tư, trang bị, duy trì hoạt động bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia; Đồng thời phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Nội vụ xây dựng chính sách, chế độ đặc thù cho lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.

Cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, biện pháp thu thập chứng cứ và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đối với pháp nhân, cá nhân có hành vi xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia. Đồng thời, các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật nghiệp vụ.

Theo dự thảo Bộ Công an đưa ra 9 Nội dung phòng ngừa hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia, cụ thể:

Một là, Tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.

Hai là, Công bố tiêu chuẩn quốc gia về bảo đảm an ninh hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Ba là, Thanh tra, kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an ninh hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Bốn là, Chứng nhận hợp chuẩn bảo đảm an ninh hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Năm là, Kiểm tra, phát hiện, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật của hệ thống thông tin là mục tiêu của hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia.

Sáu là, Giám sát, cảnh báo, ứng cứu, khắc phục sự cố xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Thiết lập tường lửa, sử dụng thiết bị bảo mật, phần mềm, công cụ kỹ thuật để ngăn chặn, hạn chế truy cập tới các vùng thông tin do Nhà nước quản lý khi có yêu cầu.

Bẩy là, Tổ chức nghiên cứu khoa học, giải pháp, công nghệ, thử nghiệm, ứng dụng, sản xuất, cung cấp hệ thống bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.

Tám là, Thu hút, giáo dục, bồi dưỡng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin, chuyên gia an ninh mạng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.

Chín là, Bảo đảm trang bị cho cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.

Cũng theo dự thảo nghị định, để 9 nội dung nói trên có hiệu quả, các cơ quan liên quan như: Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp cung cấp mạng viễn thông... phải cùng có trách nhiệm thực hiện. Trong đó có những việc cần làm sau:

Thứ nhất, Chủ động loại bỏ thông tin có nội dung chống nhà nước trên không gian mạng; tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet với các tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia theo yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.

Thứ hai, Xây dựng các phương án, giải pháp phản ứng nhanh với sự cố an ninh mạng, mối đe dọa an ninh mạng như lỗ hổng bảo mật, virut, tấn công mạng, xâm nhập mạng và những sự cố, đe dọa khác. Khi xảy ra sự cố an ninh mạng, ngay lập tức triển khai phương án khẩn cấp, biện pháp ứng phó thích hợp, đồng thời báo cáo với cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia theo quy định.

Thứ ba, Tạm ngừng hoặc dừng kết nối đối với các tổ chức, cá nhân xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia...