Dự trữ ngoại tệ đã đạt mức “kỷ lục” từ trước tới nay

Theo VT/thoibaokinhdoanh.vn

Với 57,5 tỷ USD, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đã đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gấp hơn 6 lần so với năm 2005.

Với 57,5 tỷ USD, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đã đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nguồn: Internet
Với 57,5 tỷ USD, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đã đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nguồn: Internet
Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam năm 2017 và đầu năm 2018 đã đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Năm 2015, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đứng thứ 6 ở khu vực Đông Nam Á; Đứng thứ 19 ở châu Á và đứng thứ 48 trên thế giới.
Cụ thể, trong giai đoạn 2005 - 2015, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam tăng hơn 3 lần, với mức tăng bình quân 12,1%/năm. Đó là tốc độ tăng khá cao.

Từ năm 2016 đến nay, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam tiếp tục tăng cao hơn. Năm 2016 tăng 38,1%, năm 2017 tăng 28,2%, 40 ngày đầu năm 2018 tăng 15%. Ngày 10/2/2018 so với năm 2005 đã cao gấp 6,4 lần.

Dự trữ ngoại tệ do nhiều nguồn. Nguồn cơ bản là do thặng dư trong cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam. Theo ước tính, thặng dư cán cân thanh toán năm qua đạt 5,5 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục thặng dư nhờ xuất siêu hàng hóa đạt 2,92 tỷ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt 17,5 tỷ USD. Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài ước đạt gần 6 tỷ USD. Lượng vốn ODA giải ngân ước đạt trên 2 tỷ USD. Chi tiêu của khách quốc tế cán mốc 8,99 tỷ USD. Lượng kiều hối đã tăng trở lại, vượt mốc 10 tỷ USD.

Dự trữ ngoại tệ tăng lên có tác động lớn. Trong đó, tác động rõ nhất là bảo đảm an toàn tài chính và tính thanh khoản của quốc gia xét về nhiều mặt.