CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý tại khu vực đô thị đạt 95%

Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý tại khu vực đô thị đạt 95%

Triển khai Luật Bảo vệ môi trường, đến nay, các địa phương đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản triển khai Luật với nhiều kết quả tích cực như: Tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt hơn 92%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý tại khu vực đô thị đạt 95%...
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều phối hơn 962 tỷ đồng cho 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều phối hơn 962 tỷ đồng cho 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đã thực hiện điều phối toàn bộ số tiền hơn 962 tỷ đồng cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng 6 tỉnh Bắc Trung Bộ để các tỉnh khẩn trương lập kế hoạch chi trả cho các chủ rừng. Trong đó: Thanh Hóa hơn 162,5 tỷ đồng, Nghệ An hơn 282,5 tỷ đồng, Hà Tĩnh gần 123 tỷ đồng, Quảng Bình gần 235,7 tỷ đồng, Quảng Trị hơn 51 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế hơn 107 tỷ đồng.
Nguồn lợi tài chính lớn từ phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam

Nguồn lợi tài chính lớn từ phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam

Năm 2023, lần đầu tiên, Việt Nam đã bán thành công 10,3 triệu tín chỉ các-bon rừng và thu về 51,5 triệu USD (tương đương 1.250 tỷ đồng). Việc phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam không chỉ đúng với xu hướng của thế giới, mà sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh, đồng thời mang lại nguồn lợi tài chính cho Việt Nam phục vụ cho công tác bảo vệ rừng.
Hiện thực hóa các mục tiêu khí hậu đã cam kết

Hiện thực hóa các mục tiêu khí hậu đã cam kết

Trước tầm quan trọng của hệ thống báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở trực tuyến đối với việc hiện thực hóa các mục tiêu theo cam kết Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và cam kết mạnh mẽ về ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải bằng “0” (Net-Zero), Việt Nam đã xây dựng và đang hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu.