NGÀNH TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ, HIỆN ĐẠI HÓA TOÀN DIỆN 

Chuyển đổi số lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc "ghi điểm" với những bước tiến vượt bậc

Chuyển đổi số lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc "ghi điểm" với những bước tiến vượt bậc

Tại các hội thảo chuyên đề thuộc Hội thảo về tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 diễn ra vào chiều ngày 17/11, nhiều đại biểu đánh giá, cơ quan thuế, hải quan, kho bạc đã có những bước tiến vượt bậc trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ.
Chùm ảnh Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2022

Chùm ảnh Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2022

Ngày 17/11/2022, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính), Ngân hàng Thế giới (WB) và Tập đoàn IEC đồng tổ chức Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2022 (VDF-2022). Tạp chí Tài chính giới thiệu một số hình ảnh nổi bật tại sự kiện này.
Bộ Tài chính xây dựng, phát triển Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số

Bộ Tài chính xây dựng, phát triển Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số của ngành Tài chính đã đạt nhiều kết quả rất tích cực. Công tác này sẽ tiếp tục được Bộ Tài chính quyết liệt triển khai theo Chiến lược tài chính đến năm 2030 cũng như Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính

Thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính

Ngày 17/11/2022, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính), Ngân hàng Thế giới (WB) và Tập đoàn IEC đồng tổ chức Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước (Vietnam Digital Finance) năm 2022 (VDF-2022) với chủ đề “Thúc đẩy Chuyển đổi số và Hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính”.
Chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế

Chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế

Vừa đồng hành, vừa đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, ngành Thuế Hải Phòng đang nỗ lực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước một cách công khai, minh bạch hơn, tiết kiệm thời gian cũng như chi phí cho người nộp thuế.
Bộ Tài chính ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tích cực chuyển đổi số

Bộ Tài chính ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tích cực chuyển đổi số

Là một trong những bộ luôn đi đầu trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số, Bộ Tài chính đã chủ động, quyết liệt ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành tài chính - ngân sách.