Gần 19.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng

PV.

Thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2016 là 18.711 doanh nghiệp, tăng 65,1% so với cùng kỳ năm trước.

Gần 19.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng.
Gần 19.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng.

Con số trên được đánh giá là tín hiệu tích cực, cho thấy niềm tin của cộng đồng vào môi trường kinh doanh tiếp tục được củng cố.

Trong 8 tháng đầu năm 2016, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động phân theo vùng lãnh thổ tăng ở tất cả các vùng so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao nhất là 1.928 doanh nghiệp, tăng 92,6%.

Ttiếp đó là vùng Đông Nam Bộ với 7.562 doanh nghiệp, tăng 75,3%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 2.767 doanh nghiệp, tăng 60,4%; Đồng bằng Sông Hồng với 5.055 doanh nghiệp, tăng 55,6%; Tây Nguyên với 595 doanh nghiệp, tăng 54,5% và Trung du và miền núi phía Bắc là 804 doanh nghiệp, tăng 22,0%.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cũng cho biết, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2016 tăng ở tất cả các ngành so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, một số ngành có tỷ lệ tăng cao là: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí với 192 doanh nghiệp, tăng 137,0%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 403 doanh nghiệp, tăng 93,8%; Giáo dục và đào tạo có 305 doanh nghiêp, tăng 91,8%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 974 doanh nghiệp, tăng 90,6%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 2.479 doanh nghiệp, tăng 69,9%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 965 doanh nghiệp, tăng 69,0%...