Gần 58% tờ khai hải quan được phân luồng xanh

Theo daibieunhandan.vn

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 31/7, có 3.491.560 tờ khai được phân luồng xanh; 2.273.515 tờ khai được phân luồng vàng; 304.337 tờ khai được phân luồng đỏ...

Các doanh nghiệp cần tích cực hợp tác với cơ quan hải quan trong việc thực hiện thủ tục kiểm tra, giám sát và chấp hành các quyết định khác của cơ quan hải quan. Nguồn: Internet
Các doanh nghiệp cần tích cực hợp tác với cơ quan hải quan trong việc thực hiện thủ tục kiểm tra, giám sát và chấp hành các quyết định khác của cơ quan hải quan. Nguồn: Internet
Theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 31/7, tổng số tờ khai hàng hóa toàn hệ thống là 6.069.412 tờ khai, trong đó có 3.491.560 tờ khai được phân luồng xanh (miễn kiểm tra trực tiếp hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa đạt 57,53%); 2.273.515 tờ khai được phân luồng vàng (kiểm tra trực tiếp hồ sơ, đạt 37,46%); 304.337 tờ khai được phân luồng đỏ (kiểm tra trực tiếp hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, đạt 5,01%). Như vậy, tỷ lệ luồng đỏ đã giảm 0,35%; tỷ lệ luồng vàng đã tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016.
Để tăng tỷ lệ tờ khai được phân vào luồng xanh, luồng vàng, Tổng cục Hải quan khuyến cáo các doanh nghiệp cần thực hiện các giải pháp như: Nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật hải quan và pháp luật về thuế; Tích cực hợp tác với cơ quan hải quan trong việc thực hiện thủ tục kiểm tra, giám sát và chấp hành các quyết định khác của cơ quan hải quan; Thực hiện khai báo đầy đủ, cụ thể, chính xác, rõ ràng các thông tin trên tờ khai, hạn chế việc bổ sung sửa đổi hoặc hủy bỏ tờ khai.
Trường hợp khai báo thông qua đại lý, nên sử dụng dịch vụ của các đại lý được cơ quan hải quan công nhận, đồng thời có hợp đồng ủy quyền hoặc hợp đồng thỏa thuận trách nhiệm rõ ràng; bảo mật chữ ký số và tài khoản VNACCS…