Ghi nhận những nỗ lực triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP trong lĩnh vực thuế

PV.

Ngày 17/3/2017, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 64 điểm cầu về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đối với lĩnh vực thuế dưới sự chủ trì và điều hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã được diễn ra.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đối với lĩnh vực thuế, ngày 17/3/2017.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đối với lĩnh vực thuế, ngày 17/3/2017.

Chỉ số nộp thuế tăng 11 bậc

Tại Hội nghị, trình bày báo cáo nghiên cứu độc lập của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016”, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế  VCCI cho biết, qua kết quả khảo sát cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp (DN) đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính thuế của ngành Thuế trong năm 2016.

Cụ thể, về tiếp cận thông tin lĩnh vực thuế, báo cáo cho biết, tỷ lệ DN hài lòng với các thông tin từ trang thông tin cơ quan thuế, các cuộc đối thoại do cơ quan thuế tổ chức… đều đạt từ 80-90%. Về hỗ trợ giải đáp các vướng mắc thuế, kết quả điều tra cho thấy, tín hiệu tích cực là các DN nhận được phản hồi từ cơ quan thuế đều khá hài lòng với tỷ lệ đạt từ 89-94%...

Bên cạnh báo cáo của VCCI, Hội nghị trực tuyến đã nghe ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trình bày báo cáo kết quả 3 năm (2014 - 2016) thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Tổng cục Thuế.

Theo đó, triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP, trong những năm qua, Tổng cục Thuế đã chủ động rà soát, nghiên cứu và tham khảo các đánh giá của một số tổ chức quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính quốc tế) về thời gian kê khai, nộp thuế của DN Việt Nam để xác định số giờ kê khai nộp thuế chênh lệch giữa Việt Nam với bình quân 6 nước ASEAN ở từng khâu (về tần suất khai, nộp thuế; hồ sơ; nội dung khai thuế; phương thức khai; nộp thuế...). Trên cơ sở đó, đã đề xuất nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thời gian và thủ tục nộp thuế cho người dân, DN.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, ông Phi Vân Tuấn cho rằng, trong 3 năm qua, ngành Thuế cơ bản đã hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết này, từ đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nổi bật nhất là kết quả xếp hạng Chỉ số nộp thuế chung của Việt Nam, theo Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2017 là 167/190 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 11 bậc so với Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2016.

Cũng tại Hội nghị, tại các điểm cầu, đại diện các Cục Thuế địa phương như: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế TP. Hà Nội, Cục Thuế TP. Đà Nẵng, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng… đã trình bày báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết này trong năm 2017.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Theo Tổng cục Thuế, những cải cách của cơ quan thuế trong thời gian qua được cộng đồng DN ghi nhận, thể hiện ở kết quả chung đánh giá sự hài lòng của DN năm 2014 là 71% và năm 2016 là 75% DN hài lòng với cải cách thủ tục hành chính thuế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả và nỗ lực trên, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế cũng còn một số tồn tại, hạn chế, một số giải pháp còn chậm phát huy tác dụng. Thực trạng này đòi hỏi cơ quan thuế cần phải nỗ lực hơn nữa để công cuộc cải cách đạt hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ người nộp thuế…

Để khắc phục những tồn tại trên, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu ngành Thuế tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; Kiện toàn tổ chức, đào tạo lại cán bộ công chức thuế theo kịp với  phương thức quản lý thuế mới.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng lưu ý, ngành Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm số giờ thực hiện nghĩa vụ thuế cho DN, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tuân thủ tốt pháp luật thuế góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

“Sau Hội nghị này, tôi mong muốn ngành Thuế phải tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, quyết tâm cao hơn trong hành động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và các năm tiếp theo”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Lưu ý ngành Thuế tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của VCCI, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành Thuế cần triển khai thực hiện quyết liệt các nhóm nhiệm vụ sau: Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; Công tác hoàn thuế; Về thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế đối với người nộp thuế theo phương thức quản lý rủi ro; Về kế toán doanh nghiệp và kê khai thuế; Đơn giản hóa thủ tục và thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro đối với việc quyết toán tuế đối với DN; Về quản lý nợ thuế; Ứng dụng công nghệ thông tin…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP trong thời gian tới như cán bộ công chức thuế cần tuân thủ đúng thời gian, thời hạn khi giải quyết vướng mắc cho người nộp thuế; Chấp hành đúng kỷ cương, kỷ luật ngành Thuế những tiêu chuẩn cần xây, những điều cần chống.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhấn mạnh, các Cục Thuế phải quán triệt kết quả đánh giá  của VCCI đến từng cán bộ thuế để từng cán bộ nhìn nhận đánh giá lại mình, đồng thời  phải tuyên truyền tinh thần nhiệt huyết xuống từng Chi cục thuế, đội thuế, cán bộ thuế về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP.