Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 6/2022:

Giá trị giao dịch bình quân theo danh nghĩa tăng 10,77% so với năm 2021

PV.

Dù giảm nhẹ trong tháng 6/2022, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh vẫn tiếp tục diễn biến sôi động.

Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, chỉ số VN30 tại phiên giao dịch cuối tháng 6/2022 giảm 6,28% so với tháng trước và đạt 1,248.92 điểm tại ngày 30/6/2022.

Trong khi đó, khối lượng giao dịch bình quân hợp đồng tương lai VN30 đạt 312.712 hợp đồng/phiên, giảm 1,57% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch giá trị giao dịch theo danh nghĩa hợp đồng bình quân đạt 39.666 tỷ đồng/phiên, giảm 3,89% so với tháng trước.

Đáng chú ý, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đã được giao dịch với mức khối lượng lớn nhất từ trước tới nay với 506.025 hợp đồng/phiên vào ngày 21/6/2022.

Khối lượng mở OI tại ngày cuối tháng 6/2022 đạt 39.943 hợp đồng, tăng 25,78% so với tháng trước, trong đó ngày 14/6/2022 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng đạt 46.080 hợp đồng.

  Bảng 1: Tổng hợp giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 6/2022

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 6.2022

Tháng 5.2022

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

312.712

317.695

-1,57%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

39.943

31.756

25,78%

Nguồn: hnx.vn

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 đạt 25.147.021 hợp đồng, giá trị giao dịch theo danh nghĩa đạt 3.473 nghìn tỷ đồng.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch 6 tháng đầu năm đạt 209.559 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân theo danh nghĩa đạt 28,94 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 10,94% về khối lượng giao dịch và 10,77% về giá trị giao dịch so với năm 2021.

Về sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (TPCP), trong tháng 6, giao dịch hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm và 5 năm có khối lượng tăng lên đáng kể, trong đó khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm là 4.000 hợp đồng và hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 5 năm là 35.266 hợp đồng, tổng giá trị giao dịch theo danh nghĩa đạt 41.504 tỷ đồng, tăng 62,9% về khối lượng giao dịch và 0,17% về giá trị giao dịch so với tháng trước. Khối lượng OI hợp đồng tương lai TPCP tại thời điểm 30/6/2022 là 0 hợp đồng.

Thống kê của HNX cho thấy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai TPCP đạt 64.782 hợp đồng, tổng giá trị giao dịch theo danh nghĩa đạt 69.619 tỷ đồng. Các giao dịch đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức. 

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2022 giảm so với tháng 5/2022, chiếm 1,32% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường so với 1,62% trong tháng 5.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 6/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.034.141 tài khoản, tăng 2,81% so với tháng trước.