Giải pháp và chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 2015

PV.

(Taichinh) - Đó là nội dung chính của Hội thảo cùng tên được Tạp chí Tài chính tổ chức tại Hà Nội, sáng ngày 26/6 dưới sự chủ trì của ông Phạm Thu Phong, Tổng biên tập Tạp chí Tài chính, Trưởng ban tổ chức và sự tham dự của đại diện Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính), lãnh đạo Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế), lãnh đạo Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) cùng các chuyên gia và lãnh đạo các doanh nghiệp.

Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Phạm Thu Phong chủ trì Hội thảo.
Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Phạm Thu Phong chủ trì Hội thảo.

Nhấn mạnh xu hướng hội nhập chung của nền kinh tế Việt Nam thời gian tới, Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Phạm Thu Phong nhận định, cuối năm 2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ chính thức được thành lập và tiếp theo là ký kết Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương - TPP và các hiệp định thương mại tự do. Trước những cơ hội và thách thức trong tình hình mới, một trong những giải pháp nhằm trợ giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh và tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập là các chính sách về thuế.

Nhất trí với nhận định của ông Phạm Thu Phong, bà Dương Thị Ninh, Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) chia sẻ, năm 2015, chính sách thuế tiếp tục được triển khai theo hướng hỗ trợ thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quy định về chính sách ưu đãi thuế, về điều kiện, thời gian ưu đãi thuế rõ ràng, minh bạch và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Có thể nói, việc sửa đổi, bổ sung đồng bộ các chính sách thuế thời gian qua đã và sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, củng cố niềm tin kinh doanh và kỳ vọng tạo nên một cú hích mạnh mẽ cho doanh nghiệp trong năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế nhấn mạnh, trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh. Cũng như bà Ninh đã chia sẻ, năm 2015, doanh nghiệp lại tiếp tục đón nhận nhiều chính sách thuế mới cùng những cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính từ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế... tạo động lực quan trọng để vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Đồng thời, ngành Thuế đã xây dựng Kế hoạch hành động nhằm thực hiện mục tiêu tạo thuận lợi cho người nộp thuế, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và đơn giản hoá thủ tục hành chính. Theo đó, tính đến ngày 01/01/2015, số giờ tuân thủ về thuế đã cắt giảm được 369,86 giờ/năm. Năm 2015, phấn đấu giảm tiếp 45,5 giờ nộp thuế để đạt mức 171 giờ/năm, bằng mức bình quân của 6 nước ASEAN theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng được giải đáp kịp thời những vướng mắc trong chính sách thuế, hải quan từ các lãnh đạo và chuyên gia trong lĩnh vực này. Qua đó, Hội thảo đã góp phần bổ sung thông tin chính sách thuế một cách cụ thể và thiết thực cho các đại biểu tham dự, giúp họ hiểu hơn các chính sách thuế để từ đó thực hiện áp dụng các chính sách đó vào hoạt động của cơ quan, đơn vị dễ dàng và chính xác hơn.