Giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng các tuyến cao tốc trên địa bàn Bình Định, Phú Yên

Trần Huyền

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị 3 địa phương: Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với các tuyến cao tốc trên địa bàn Bình Định, Phú Yên... để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Bình Định được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 là 7.365.617 triệu đồng. Ảnh: internet
Bình Định được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 là 7.365.617 triệu đồng. Ảnh: internet

Điểm sáng giải ngân đầu tư công tại Bình Định

Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn làm việc với 03 tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Theo báo cáo, năm 2023, tỉnh Bình Định được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước là 7.423.830 triệu đồng, tỉnh đã phân bổ 8.948.530 triệu đồng. Đến ngày 31/01/2024, tỉnh Bình Định đã giải ngân 8.264.928 triệu đồng, đạt 111,33% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước là 93,12%, trong đó tỷ lệ giải ngân nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh là 95,5% (bình quân chung cả nước là 88,61%). 

Năm 2024, tỉnh Bình Định được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước là 7.365.617 triệu đồng. UBND tỉnh Bình Định đã phân bổ chi tiết vốn ngân sách trung ương là 1.276.937 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngân sách địa phương là 7.345.122 triệu đồng, bằng 120,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 

Tính đến ngày 31/01/2024, Tỉnh giải ngân được 541.859 triệu đồng, đạt 6,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn trung bình cả nước là 2,58%, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 5,7%. Ước đến ngày 29/02/2024, Tỉnh giải ngân được 1.190.875 triệu đồng, đạt 13,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 13,4%. 

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định đã bàn giao cho Chủ đầu tư diện tích 951/953,19 ha, đạt 99,8%, chiều dài 117,43/117,99km, đạt 99,5%; phần giải phóng mặt bằng điều chỉnh, bổ sung đã bàn giao bổ sung thêm diện tích khoảng 35,85ha, với 1.722 hộ bị ảnh hưởng, đạt 100%. 

Về tình hình thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với các đơn vị trong công tác rà soát văn bản còn thiếu, kịp thời tập hợp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị để đề xuất/kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình.

Bên cạnh đó, Tỉnh tiếp tục duy trì 04 tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện và đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nội dung các Chương trình mục tiêu quốc gia tại các đơn vị thụ hưởng.

Phú Yên, Khánh Hòa giải ngân thấp hơn bình quân cả nước

Cũng theo báo cáo của Đoàn công tác, năm 2023, tỉnh Phú Yên được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước là 4.654.155 triệu đồng. Đến ngày 31/01/2024, Tỉnh đã giải ngân 2.842.490 triệu đồng, đạt 61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước là 93,12%, trong đó tỷ lệ giải ngân nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia của Tỉnh là 89%.

Năm 2024, tỉnh Phú Yên được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 4.050.621 triệu đồng. UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết vốn ngân sách trung ương là 803.952 triệu đồng, bằng 83,83% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngân sách địa phương là 3.109.011 triệu đồng, bằng 100,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 

Tính đến ngày 31/01/2024, Tỉnh giải ngân được 76.226 triệu đồng, đạt 1,9% kế hoạch Thủ tướng giao (trung bình cả nước là 2,58%), trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân. Ước đến ngày 29/02/2024, Tỉnh giải ngân được 148.032 triệu đồng, đạt 3,6% kế hoạch Thủ tướng giao, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 2,8%. 

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên, đến nay đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư đạt 97,49% diện tích (87,85 Km/90,12 Km).

Đối với tỉnh Khánh Hòa, năm 2023, tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước là 7.014.021 triệu đồng, tỉnh đã phân bổ 6.014.021 triệu đồng. Đến ngày 31/01/2024, Tỉnh đã giải ngân 5.302.315 triệu đồng, đạt 75,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước là 93,12%, trong đó tỷ lệ giải ngân nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia là 85,8% (bình quân chung cả nước là 88,61%). 

Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa được giao về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 là 7.669.130 triệu đồng. UBND tỉnh Khánh Hòa đã phân bổ chi tiết vốn ngân sách trung ương là 2.033.624 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngân sách địa phương là 3.861.332 triệu đồng), bằng 69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 

Đến ngày 31/01/2024, Tỉnh giải ngân được 177.882 triệu đồng, đạt 2,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trung bình cả nước là 2,58%), trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 3,6%. Ước đến ngày 29/02/2024, Tỉnh giải ngân được 401.471 triệu đồng, đạt 5,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 9,8%. 

Tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của quốc gia triển khai trên địa bàn như: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hiện đang triển khai thi công dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2024; Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong - Nha Trang đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 90%, đã khởi công ngày 01/01/2023, hiện đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2025; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hiện đang triển khai thi công và dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2026. 

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Với tình hình triển khai giải ngân vốn đầu tư công như trên, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn này theo quy định.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương rà soát kỹ, phân bổ vốn tập trung, không dàn trải, theo đúng thứ tự ưu tiên, đúng đối tượng cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư, có khả năng giải ngân; tập trung bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2024 cho các dự án quan trọng quốc gia...; không phân bổ vốn cho các dự án không có khả năng giải ngân.

Các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình, xác định các mốc thời gian hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng với các dự án, gói thầu mới thực hiện trong năm 2024.

Đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị 3 địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với các tuyến cao tốc trên địa bàn (tỉnh Bình Định chưa bàn giao 0,56 km, tỉnh Phú Yên chưa bàn giao 2,27 km...). Đồng thời, tiếp tục rà soát bảo đảm kiểm soát định mức, đơn giá xây dựng, khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.