Gỡ vướng chính sách điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi

PV.

Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC VINA kiến nghị điều chỉnh giảm mức thuế nhập khẩu mặt hàng Vinyl Clorua Monome để sản xuất bột nhựa PVC từ mức 3% xuống 0% như trước ngày 1/9/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 11 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất thuộc Chính phủ nên việc trình Chính phủ ban hành hoặc sửa đổi thuế suất cần thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Theo Công văn số 18235/BTC-PC ngày 22/12/2016 của Bộ Tài chính, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đã được đưa vào danh sách bổ sung các đề án đăng ký trình Chính phủ quý IV năm 2017.

Bộ Tài chính trả lời như sau: Kiến nghị điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng VCM từ 3% xuống 0% của Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC VINA đang được Bộ Tài chính tổng hợp cùng các kiến nghị khác để báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP trong năm 2017 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.